Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 14 NR 6:

Park przed Szkołą Podstawową nr 155

Edycja Budżet Obywatelski 2018 Projekt lokalny - 14 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Osiedle 2 Pułku Lotniczego

Opis projektu

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową nr 155. W załącznikach na zielono zaznaczono obszar, którego dotyczy plan zagospodarowania. Działki miejskie 170/14 i 170/16 zostaną oczyszczone i wykonane zostaną nasadzenia zieleni. Po oczyszczenie terenu drzewa zostaną posadzone w taki sposób, aby w przyszłości po odkupieniu przez Miasto działek wewnętrznych o numerach 170/11 i 170/15 można było zbudować między nimi wielofunkcyjne dzielnicowe boisko.

 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W ostatnich latach osiedle zwiększyło się o kilkanaście tysięcy mieszkańców. Intensywna zabudowa wymaga zabezpieczenia terenu na infrastrukturę społeczną.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Oczyszczenie i zalesienie Rekultywacja i wykonanie nasadzeń 40 000,00 PLN
40 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt i realizacja Projekt, rekultywacja, nasadzenia 2019

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Obecnie obszar wskazany we wniosku jest pustą niezagospodarowaną przestrzenią z dużym potencjałem i stałą groźbą zabudowania. Zagospodarowanie tego terenu stworzy miejsce rekreacji nie tylko dla uczniów sąsiedniej szkoły i okolicznych mieszkańców, ale również osób które korzystają z tej przestrzeni.
powrót