Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Chodnik od Stella-Sawickiego do pasa startowego w Czyżynach

Projekt odrzucony: Opinia negatywna Wnioskowany do wykonania zakres polega na wykonaniu chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ul. Stella- Sawickiego z pasem startowym dawnego lotniska w Czyżynach. W rejonie obszaru wskazanego do zagospodarowania w ramach wniosku budżetu obywatelskiego brak jest terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, które umożliwiały by realizację zadania. Wniosek został zaopiniowany negatywnie w oparciu o §12 Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie „regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”, w ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie : - pkt.7, „ które jest planowane do realizacji na gruntach nienależących do Gminy Miejskiej Kraków”

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Teren pomiędzy ulicą Stella-Sawickiego a zachodnią częścią dawnego Lotniska Rakowice Czyżyny

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie chodnika i ścieżki rowerowej łączących chodnik wzdłuż ulicy Izydora Stella-Sawickiego z zachodnią częścią pasa startowego dawnego Lotniska Rakowice Czyżyny, gdzie znajdują się tereny rekreacyjne i zielone. W tej chwili takie dojście do lotniska od strony Nowej Huty nie istnieje, stanowią je jedynie błotniste ścieżki, trudne do przebycia dla osób starszych, niepełnosprawnych czy rodziców z wózkami.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Budowa chodnika otworzy tereny dawnego Lotniska Rakowice-Czyżyny dla mieszkańców dzielnic położonych po wschodniej stronie Krakowa, ponieważ obecnie takie przejście nie istnieje. Tymczasem wraz z budową nowych osiedli w Czyżynach, Bieńczycach i Nowej Hucie, coraz ważniejsza dla mieszkańców staje się kwestia dostępu do terenów zielonych i rekreacyjnych, które znajdują się przy nieczynnym lotnisku. Taki chodnik by ją ułatwił, zwłaszcza, że w 2018 roku planowane jest utworzenie w tej okolicy nowego przejścia dla pieszych przez ul. Stella-Sawickiego.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie projektu chodnika wraz ze ścieżką rowerową Wykonanie projektu chodnika wraz ze ścieżką rowerową 5 000,00 PLN
Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową 35 000,00 PLN
40 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie projektu chodnika wraz ze ścieżką rowerową Wykonanie projektu chodnika wraz ze ścieżką rowerową 28.02.2019
Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową 30.06.2019

Galeria

40 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×