Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Remont i rozbudowa parku przy Muzeum Lotnictwa Polskiego

Projekt odrzucony: Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada remont alejek, montaż koszy, ławek, naprawę uszkodzonych latarni oraz budowę placu zabaw i urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych. Ww. wniosek obejmuje teren działek nr 30, 42 obr. 6 Nowa Huta, które znajdują się w użytkowaniu wieczystym Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, którego organizatorem jest Województwo Małopolskie. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r. §12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności; oraz 7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park pomiędzy pasem startowym dawnego lotniska a Muzeum Lotnictwa Polskiego

Opis projektu

Park za Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie jest obecnie zdewastowany, co można zobaczyć na załączonych zdjęciach. Przewrócone i rozbite latarnie, brak ławek, brak koszy na śmieci, brak placu zabaw dla dzieci, pomazana farbą piramida, zniszczone alejki - nie tak powinien wyglądać teren rekreacyjny. Celem projektu jest remont tego terenu zielonego oraz jego rozbudowa: dodatkowe nasadzenia, naprawa latarni, zwiększenie liczby ławek, naprawa nawierzchni oraz budowa placu zabaw, a także urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Okolice zabytkowego pasa startowego przy Muzeum Lotnictwa Polskiego, to jeden z ciekawszych terenów rekreacyjnych w Krakowie, który jest odwiedzany przez mieszkańców całego miasta. Na tym rozległym obszarze brakuje jednak infrastruktury rekreacyjnej, czyli np. ławek, placu zabaw, oświetlenia. Takie funkcje może spełniać niewielki park, o którym mowa w projekcie, jednak jego aktualny stan pozostawia wiele do życzenia. Aby mógł służyć właściwie mieszkańcom, konieczny jest jego remont i rozbudowa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Nowe latarnie i remont istniejących Nowe latarnie i remont istniejących 100 000,00 PLN
Nowy projekt parku Nowy projekt parku 50 000,00 PLN
Urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych Urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych 200 000,00 PLN
Nowy plac zabaw dla dzieci Budowa placu zabaw dla dzieci 300 000,00 PLN
Nowe ławki z oparciami Nowe ławki z oparciami 300 000,00 PLN
Nowe nasadzenia drzew i krzewów Nowe nasadzenia drzew i krzewów 49 999,00 PLN
999 999,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Nowy projekt parku Nowy projekt parku 01.03.2019
Zakończenie remontu i rozbudowy parku Zakończenie remontu i rozbudowy parku 30.11.2019

Galeria

999 999,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×