Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Czystość i wypoczynek

Projekt odrzucony: Podstawę odrzucenia stanowią: 1) § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: „w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które, w przypadku zadań powyżej 20 tys. zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 30 % wartości proponowanego zadania”. 2) § 4 pkt 7 Zarządzenia Nr 491/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.02.2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2018 na poziomie ogólnomiejskim oraz dzielnicowym, w który ustala się, że w zakres informacji niezbędnych do zgłoszenia propozycji zadania powinno zostać określone miejsce jego realizacji. Ad 1. Szacunkowe roczne koszty utrzymania 2 000 koszy ulicznych oraz 1 000 ławek wyniosą 2 130 520 zł, co przekracza 30 % wartości proponowanego zadania (2 000 000 zł). Oszacowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMK roczne koszty utrzymania 2000 koszy związane z ich: • opróżnianiem (kosze na terenie Gminy Miejskiej Kraków opróżniane są ze średnią częstotliwością cztery razy w tygodniu): -koszt jednorazowego opróżnienia kosza: 3,86 zł; -roczny koszt opróżniania 2 000 koszy ulicznych wynosi: 3,86 zł x 4 x 52 tyg. x 2 000 = 1 605 760 zł; • myciem (kosze na terenie Gminy Miejskiej Kraków myte są z częstotliwością raz w roku): -koszt jednorazowego mycia kosza: 2,38 zł; -roczny koszt mycia 2 000 koszy ulicznych wynosi: 2,38 zł x 2 000 = 4 760 zł; Oszacowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie roczne koszty utrzymania 1 000 ławek związane z ich myciem (ławki na terenie Gminy Miejskiej Kraków myte są ze średnią częstotliwością raz w tygodniu): • koszt jednorazowego mycia ławki: 10 zł; • roczny koszt mycia 1 000 ławek wynosi: 10 zł x 1 000 x 52 tyg. = 520 000 zł; Łączne szacunkowe roczne koszty utrzymania 2 000 koszy ulicznych oraz 1 000 ławek wyniosą 2 130 520 zł (brutto). Ad 2. Wnioskodawca nie przedstawił propozycji konkretnych lokalizacji montażu koszy ulicznych oraz ławek na terenie Gminy Miejskiej Kraków, pomimo wezwania do uzupełnienia wniosku.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Opis projektu

Postawienie 1000 (jeden tysiąc) ławek wzdłuż ulic, gdzie są duże ciągi pieszych a nie ma żadnych ławek.
Ustawienie 2000 (dwa tysiące) koszy na terenie miasta, szczególnie w okolicach przystanków.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Postawienie ławek zwiększy komfort życia pieszych mieszkańców i przyjezdnych. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że przestrzeń naszego miasta zamieszkują  także osoby starsze,  dla których nierzadko w trakcie pieszej wędrówki są to miejsca koniecznie potrzebne na kilkuminutowy  odpoczynek i regenerację sił. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż zbliża się okres wiosenno- letni i rozpoczynający się wraz z nim nowy sezon turystyczny. Zwiększona liczba mieszkańców w tym studentów i turystów, generuje potrzebę wyposażenia  miasta w tak niezbędne elementy, które sprzyjać będą dłuższym spacerom i  odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Konieczność uatrakcyjnienia naszego miasta w tak niezbędne dla odpoczynku elementy widać chociażby na przykładzie krakowskich plant czy też obserwując inne miejsca gdzie odpoczywają rzesze naszych mieszkańców, jak chociażby dla przykładu na Kazimierzu czy w Nowej Hucie. Nie trzeba także w sposób szczegółowy uzasadniać jak ważny i istotny z punktu widzenia ekologii jest porządek i czystość naszego miasta. Kraków jest szczególnym miejscem zarówno z uwagi na jego historyczną przeszłość i dziedzictwo jakie się z nią wiąże, ale także z uwagi na fakt, że jest  licznie nawiedzane przez turystów zarówno krajowych jak i zagranicznych. W zbliżającym się okresie turystycznym niezbędnym jest więc zadbanie o pojawienie się dodatkowych koszy na śmieci. Pozwoli to na usuniecie pojawiających się szczególnie w tych okresach na ulicach drobnych śmieci, niedopałków papierosów, zalegających przy krawężnikach, w okolicach przystanków czy też wokół istniejących już koszy .Powtarzająca się co rok sytuacja zalegania śmieci w miejscach publicznych wystarczająco unaocznia  fakt, że to co obecnie znajduje się na terenie miasta nie jest w stanie e sprostać stale rosnącym potrzebom miasta.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup i montaż koszy Koszt zakupu i montażu 1 kosza - 500 zł x 2000 koszy 1 000 000,00 PLN
Zakup i montaż ławek Koszt zakupu i montażu 1 ławki - 800 zł x 1000 ławek 800 000,00 PLN
1 800 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór rodzaju koszy i złożenie zamówienia oraz wybór lokalizacji Zakup koszy i ich instalacja w wybranych punktach pierwsza połowa 2019
Wybór rodzaju ławek i złożenie zamówienia oraz wybór lokalizacji Zakup ławek i ich instalacja w wybranych punktach pierwsza połowa 2019
1 800 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×