Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Dodatkowy pas do skrętu w prawo z Zakopiańskiej w Tischnera.

Projekt odrzucony: OPINIA NEGATYWNA 1. Propozycja budowy dodatkowego pasa w prawo koliduje z planowaną do realizacji inwestycją „Budowa drogi gminnej KDD.1 i KDD.2 w rejonie ul. Tischnera i ul. Fredry”(podpisana umowa z Inwestorem zewnętrznym na realizację inwestycji drogowej zapewniającej niezbędny do obsługi komunikacyjnej układ drogowy, projekt budowlany branży drogowej uzgodniony w ZIKiT w 2017 roku). 2. Istniejąca rezerwa terenu w pasie drogowym ul. Zakopiańskiej winna być wykorzystana, w przypadku rozbudowy ulicy, na poprawę warunków ruchu pieszych i rowerzystów (wzdłuż ul. Zakopiańskiej przebiega główna trasa rowerowa). 3. Budowa dodatkowego pasa skrętu w prawo z ul. Zakopiańskiej w ul. Tischnera spowodowałoby, że przejście dla pieszych, a także planowany przejazd dla rowerzystów byłyby realizowane przez 5 pasów ruchu, co znacznie zmniejszyłoby bezpieczeństwo ruchu, a w przypadku awarii sygnalizacji przejście praktycznie będzie niemożliwe. 4. Planowany układ geometryczny skrzyżowania ul. Zakopiańskiej oraz ul. Turowicza z Trasą Łagiewnicką tak na tyle zmieni rozkład przestrzenny ruchu w rejonie, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo braku potrzeby budowy osobnego pasa do skrętu w prawo z ul. Zakopiańskiej w ul. Tischnera, gdyż wydzielenie tego pasa będzie mogło nastąpić na drodze zmiany liczby pasów na pozostałych kierunkach rozpatrywanego wlotu. 5. Przy budowie dodatkowego pasa ruchu może zajść konieczność wejścia na teren działek będących własnością osób fizycznych. Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała RMK nr XXXIV/566/15 z dnia 16.12.2015 roku) §12, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które: - w dniu zgłaszania stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta (pkt 1 – 4) - które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności (pkt 5)

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ulica Zakopianka skrzyżowanie z ulica Tischnera.

Opis projektu

Budowa dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo z ulicy Zakopiańskiej w ulice Tischnera z kierunku Borek Falecki.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dodatkowy pas ruchu do skretu w prawo spowoduje zwiekszenie ilosci samochodow opuszczajacych obreb skrzyzowania na jednym cyklu swiatel.tym samym ZMNIEJSZY KORKI na ulicy ZAKOPIANSKIEJ.

Obecnie prawy pas ruchu obsluguje rownoczesnie pojazdy jadace na wprost i skrecajace w prawo,co powoduje ze pojazd skrecajacy w prawo musi czekac az piesi przejda przez skrzyzowanie  i w tym czasie blokuje jazde samochodow na wprost.
Mozliwosc szybszego skretu w prawo na zielonej strzalce zacheci kierowcow do jazdy ulica Tischnera odciazajac zakorkowane skrzyzowanie Matecznego. Dodatkowo mniejsza ilosc stojacych samochodow przed skrzyzowaniem zaoszczedzi kierowcom pieniedzy na benzyne ,a Mieszkancom Krakowa wdychanych SPALIN.
Inwestycja dotyczy wszystkich Krakowian, bo kazdy z Nas wyjezdza od czasu do czasu do Zakopanego.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i budowa Dodatkowy pas do skrętu w prawo z ul. Zakopiańskiej 2 400 030,00 PLN
2 400 030,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt i budowa Rozpoczęcie projektowania inwestycji , Po zaprojektowaniu -budowa 2019

Galeria

2 400 030,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×