Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 122:

Ścieżka rowerowa od ul. Rydla do ul. Wrocławskiej

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Radzikowskiego od skrzyżowania z ulicami: Rydla i Radzikowskiego.

Ścieżka ma przebiegać od skrzyżowania z ul. Rydla wzdłuż ul. Radzikowskiego z wyłączeniem odcinka na którym ruch rowerowy będzie musiał się odbywać w ruchu ogólnym ze względu wąski pas drogowy (działki prywatne nr 811/3, 811/4, 778/3 obr. 41 Krowodrza). I następnie ścieżka rowerowa będzie przebiegać wzdłuż ul. Radzikowskiego do  wysokości działki nr 781 obr. 41 Krowodrza).

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Po wykonaniu ścieżka połączy się z istniejącą ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż ul Józefa Wybickiego i stworzy jednolity wielokilometrowy ciąg biegnący aż do Krowodrzy Górki. 

 
W przyszłości ścieżka mogłaby być przedłużona (czerwone strzałki na dołączonej mapie) wzdłuż ulicy Rydla aż do połączenia z Młynówką Królewską a w innymi kierunkiem może być dalszy ciąg ścieżki aż do ronda Ofiar Katynia. 
 
W tym rejonie nie ma obecnie żadnej infrastruktury rowerowej a ruch rowerowy i samochodowy na tym odcinku jest bardzo duży co niesie ryzyko wypadków z udziałem rowerzystów i samochodów. 
 
W okolicy są szkoły a także przedszkola i rodzice, którzy chcą odwozić dzieci rowerem do tych obiektów muszą używać obecnie zatłoczonego chodnika więc budowa ścieżki jest uzasadniona.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koncepcja wraz z programem funkcjonalno użytkowym Wytyczenie ścieżki rowerowej na podstawie koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego 30 750,00 PLN
Projekt Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego 85 400,00 PLN
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Radzikowskiego ( w odcinkach 185m+ 93m+ 207m= 485m Wykonanie ścieżki rowerowej- roboty budowlane 1 423 370,00 PLN
1 539 520,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Koncepcja i program funkcjonalno użytkowy opracowanie koncepcji lub programu funkcjonalno użytkowego 2019 r.
Projekt budowlany Opracowanie projektu budowlanego wraz z decyzjami administracyjnymi 2020
Budowa ścieżki rowerowej budowa ścieżki rowerowej (zakończenie) 2020 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Poprawa warunków jazdy dla rowerzystów ; poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy, koszty utrzymania ścieżki
1 539 520,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×