Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 95:

Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, ul. Kozia

Opis projektu

Powstała w 2014 roku plaża piaszczysta przy kąpielisku wymaga modernizacji i powiększenia. Projekt zakłada stworzenie piaszczystej plaży aż do alejki oraz wykonanie palisad drewnianych utrzymujący piach (podobnie jak ma to miejsce przy samym kąpielisku).
Drugim elementem jest wykonanie nowych toalet, przebieralni oraz pryszniców.
Ostatnim elementem jest stworzenie zagospodarowanej przestrzeni dla osób chcących piknikować.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Bagry są obecnie jedynym w Krakowie bezpłatnym kąpieliskiem odwiedzanym przez tysiące mieszkańców. Wiele już zostało zrobione by poprawić jakość tego miejsca, jednak konieczne są dalsze prace. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i wykonanie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych pozwoleń oraz budowa plazy, toalet, pryszniców oraz zagospodarowanie pozostałego terenu 1 500 000,00 PLN
1 500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
dokumentacja Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem niezbednych pozwoleń m. in. pozwolenia na budowę 2019
Realizacja 2019-2020

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu znacząco zwiększy pojemność wypoczynkową istniejącej plaży, poprawi także stan techniczny i komfort użytkowania istniejącego obszaru. Przeprowadzenie zaproponowanych prac wpłynie pozytywnie na estetykę i funkcjonowanie całego obiektu.
1 500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×