Projekt lokalny - Dzielnica XV NR 1:

Mediateka Mistrzejowicka

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica XV - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Biblioteka Klubu "Kuźnia" Ośrodka Kultury im. Norwida, 31-616 Kraków os. Złotego Wieku 14

Opis projektu

Nasz projekt to stworzenie kolekcji dzieł kultury zapisanych cyfrowo (DVD, Blu-ray), przede wszystkim ekranizacji wybitnej literatury polskiej i światowej, w tym lektur szkolnych, filmów dokumentalnych oraz kolekcji teatralnej i muzycznej. Zakupiona kolekcja będzie początkiem zbiorów multimedialnych Biblioteki Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida w Mistrzejowicach. Zbiory będą systematycznie uzupełniane o nowości w kolejnych latach już ze środków własnych Biblioteki. Mediateka będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników Biblioteki, nie tylko z Mistrzejowic. Zbiory multimedialne będą kupowane i udostępniane na podstawie regulaminu opracowanego zgodnie z obowiązującym prawem ( art. 27 i art. 28 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. zm.)
Fundusze z Budżetu Obywatelskiego przeznaczone będą na opracowanie zbioru Mediateki i  zakup:

  • ok. 300 płyt DVD, Blu- ray  z zapisem filmów fabularnych i dokumentalnych
  • mebli przystosowanych do prezentowania i korzystania z Mediateki (również na miejscu)
  • sprzętu do odtwarzania na miejscu: 2 laptopów, 2 odtwarzaczy Blu-ray, 4 par słuchawek, 4 myszy bezprzewodowych

UZASADNIENIE PROJEKTU

Współczesna biblioteka to nie jest już tylko wypożyczalnia książek w wersji papierowej. Nowoczesna biblioteka może również oferować czytelnikom dostęp do różnorodnych dzieł kultury zapisanych na nośnikach cyfrowych.Mediateka Mistrzejowicka będzie wzbogaceniem i urozmaiceniem oferty kulturalnej dla użytkowników Biblioteki Klubu Kuźnia, której zbiory oparte są głównie na książkach oraz w niewielkim procencie na audiobookach.  Kolekcja multimediów będzie wyselekcjonowanym zbiorem cyfrowych zapisów dzieł kultury zakupionych w oparciu o rekomendacje opiniotwórczych osób i instytucji kultury takich jak: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Filmoteka Narodowa,Instytut Audiowizualny, British Council, Instytut Francuski, Instytut Kultury Włoskiej, Instytut Cerwantesa, Instytut Goethego.
Zbiory Mediateki będą wypożyczane bezpłatnie na zewnątrz, jak również z możliwością korzystania z nich  na miejscu (stanowisko do odtwarzania).
Zbiory Mediateki mogą służyć w edukacji kulturalnej uczniom i nauczycielom licznych szkół znajdujących się w Dzielnicy Mistrzejowice, zwłaszcza młodzieży z klas o profilu artystycznym/humanistycznym a także licznym seniorom korzystającym z oferty kulturalnej Klubu Kuźnia. Zbiory multimedialne będą również wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem ( art. 27 i art. 28 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. zm.) podczas cyklicznych wydarzeń i literackich odbywających się w Bibliotece Klubu Kuźnia w Mistrzejowicach.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Prace merytoryczne Opracowanie regulaminu zakupów i wypożyczeń. Opracowanie merytoryczne listy tytułów do zakupu kolekcji multimedialnej według założeń projektu 1 500,00 PLN
Zakup Zakup ok. 300 wybranych tytułów na DVD, blu-ray do kolekcji Mediateki, opakowań i kodów kreskowych/inwentarzowych 14 000,00 PLN
Zakup Meble dla Mediateki 4 000,00 PLN
Zakup Stanowiska do odtwarzania na miejscu: zakup 2 laptopów, 2 odtwarzaczy blu-ray, 4 par słuchawek, 4 myszy bezprzewodowych 7 000,00 PLN
Opracowanie zbiorów Mediateki Wpisy inwentarzowe i katalogowanie zbiorów 2 000,00 PLN
Reklama i promocja Informacje na stronach internetowych. Plakaty i ulotki informacyjne: przygotowanie, wydruki 1 500,00 PLN
30 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Działania informacyjne i reklamowe Przygotowanie i zamieszczenie informacji na stronach internetowych Biblioteki Klubu Kuźnia i wybranych instytucji kulturalnych i edukacyjnych/oświatowych. Przygotowanie druków informacyjnych: plakaty, ulotki Czerwiec - Listopad 2019
Etap końcowy Otwarcie/udostępnienie Mediateki Mistrzejowickiej dla publiczności. Zakończenie, podsumowanie i rozliczenie projektu. Listopad - Grudzień 2019
Działania merytoryczne Opracowanie koncepcji Mediateki i przygotowanie listy tytułów DVD, Blu-rau do zakupu wg kryteriów projektu Kwiecień - Maj 2019
Działania organizacyjne Zakup kolekcji DVD, Blu-ray, opakowań i kodów kreskowych Czerwiec - Wrzesień 2019
Działania organizacyjne Ustalenie parametrów i zakup regałów dla Mediateki Wrzesień 2019
Działania organizacyjne Przygotowanie stanowiska do odtwarzania na miejscu: zakup 2 laptopów, 2odtwarzaczy blu-ray, 4 myszy bezprzewodowych i 4 par słuchawek Wrzesień -Październik 2019
Opracowanie zbiorów Wpisywanie poszczególnych pozycji do inwentarza. Katalogowanie zbiorów Czerwiec - Listopad 2019

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: 1. Poszerzenie bezpłatnej oferty Biblioteki o ekranizacje literatury polskiej i światowej, w tym lektur szkolnych, wpłynie pozytywnie na rozwój czytelnictwa zwłaszcza dzieci i młodzieży. 2. Poprzez zapewnienie stałego i bezpłatnego dostępu do utrwalonych cyfrowo dzieł kultury, m.in. spektakli teatralnych, muzycznych, mediateka przyczyni się do większego zainteresowania kulturą 3. Zbiory mediateki będą wykorzystywane w działalności kulturalnej i edukacyjnej szkół i instytucji kultury

×