Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 45:

Asocjacja Promotorów Radosnego Ptaka - szlaki ornitologiczne

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: krakowskie parki miejskie

Dodatkowe lokalizacje: Krakowskie parki miejskie: Park Lotników Polskich Park Łuczanowice Park Maćka i Doroty Młynówka Królewska Planty Bieńczyckie Planty Krakowskie Planty Mistrzejowickie Planty Nowackiego Park Płaszów Park Ratuszowy Park Rżąka Park Skalskiego Stawy Dominikańskie Park Strzelecki Park Szwedzki Park Solvay Park Tysiąclecia Park Wadów Park Wiśniowy Sad Park Witkowicki Park Wyspiańskiego Park Zalew Nowohucki Park Zielony Jar Park Żeromskiego Park Lilii Wenedy Park Kurdwanów Park Krowoderski Park Krakowski Park Kościuszki Park Kleparski Park Klasztorna Park Jordana Park Jerzmanowskich Fort Mistrzejowice Fort Batowice Park Dębnicki Park Decjusza Park Dąbie Bulwary Wisły Błonia Krakowskie Park Bednarskiego Park Wincentego á Paulo Park Aleksandry

Opis projektu

Zadanie zakłada stworzenie ścieżek edukacyjnych (ornitologiczno-botanicznych) na plantach i w krakowskich parkach, poprzez zawieszenie budek lęgowych dla ptaków, montaż poidełek oraz tablic z wizerunkiem i informacją na temat poszczególnych gatunków miejskich ptaków. Dodatkowo na pniach lub w pobliżu drzew będą zamieszczane tablice z nazwą rośliny i krótkim opisem botanicznym.
Miejsca, w których zostaną zamontowane budki lęgowe powinny mieć również poidełka dla ptaków.
Wprowadzenie poidełek do przestrzeni parkowej to dobra okazja do obserwacji ptaków, które licznie gromadzą się przy tego rodzaju zbiornikach, gdzie piją wodę i czyszczą swoje pióra. To często jedna z większych atrakcji takich miejsc, szczególnie dla dzieci, które mogą w niewielkiej odległości zaobserwować różne gatunki ptaków i ich zachowania.

Ścieżki edukacyjne mają na celu zwiększenie wiedzy przyrodniczej i mogą być uzupełnieniem szkolnej lekcji biologii.

W każdym z 43 parków w Krakowie powinny znajdować się budki lęgowe dla ptaków miejskich. Domki powinny być montowane w konsultacji z ornitologami np. Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym. Krakowskie parki będące pod zarządem Miasta to doskonałe miejsce do montowania budek lęgowych, które okresowo byłyby czyszczone i odnawiane przez np. przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Według naszej oceny ludzie mają bardzo słabą orientację i wiedzę na temat otaczającej ich przyrody. Nie rozróżniają wielu gatunków ptaków, drzew i innych roślin, w tym również kwiatów i bylin. Można to zmienić poprze tworzenie ornitologiczno-botanicznych ścieżek w krakowskich parkach i planatach.

więcej o inicjatorze projektu:
Asocjacja Promotorów Radosnego Ptaka to krakowski projekt obywatelsko – artystyczno – urzędniczy pozbawiony wszelkich elementów administracyjnych i prawnych.  Asocjacja pragnie przywrócić właściwą liczebność populacji ptaków miejskich.
Od lat zwraca uwagę na fakt znikania wróbli, sikorek oraz innych drobnych ptaszków z polskich miast . To również organizator wielu akcji związanych z zawieszaniem budek lęgowych w Krakowie. W wyniku tej działalności na przestrzeni 5 lat w mieście zawisło blisko 8 000 budek lęgowych.

W czasie ostatnich trzech lat Asocjacja ściśle współpracuje z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania organizując " Walentynki po krakowsku" 14 lutego pod Magistratem. Przy okazji rozdawania domków dla ptaków wykonanych z desek pozyskanych z krakowskich śmieci, lansują pogląd, że właściwym symbolem walentynek jest butka lęgowa, którą jest przeciwieństwem cynicznego balonika na druciku.
Asocjacja Promotorów RP również organizowała w przeszłości akcje montowania budek lęgowych dla jeżyków we współpracy z krakowskimi spółdzielniami mieszkaniowymi.
Członkowie grupy już teraz zapowiadają zgłoszenie w 2019 roku projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na montaż budek lęgowych dla jeżyków, z których każdy z osobna swoim dziobem likwiduje codziennie ok 20 000 komarów.
więcej: www.AsocjacjaPromotorow.RP.com

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Budki lęgowe Zakup budek lęgowych i montaż na drzewach wraz z ich jednokrotnym czyszczeniem pod koniec roku 150 000,00 PLN
Tabliczki informacyjne Koszt wykonania tablic informacyjnych z montażem w parkach 100 000,00 PLN
Poidełka dla ptaków Koszt zakupu poidełek dla ptaków z montażem w parkach 50 000,00 PLN
Promocja zadania Produkcja filmów edukacyjnych, druk materiałów promocyjnych, citylighty, plakaty, spoty telewizyjne. 100 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Budki lęgowe, poidełka oraz tabliczki informacyjne Wybranie drogą zapytania ofertowego lub przetargu wykonawców 02.01.2019-14.01.2019
Akcja promocyjna "Walentynki po krakowsku" Rozdawanie budek lęgowych pod Magistratem 14.02.2019
Akcja zawieszania budek Zawieszanie budek lęgowych w 43 parkach krakowskich 14.01.2019-14.04.2019
Montaż poidełek Montaż poidełek przez wyłonionego wykonawcę lub Zarząd Zieleni Miejskiej 14.01.2019-14.04.2019
Montaż tabliczek informacyjnych Montaż tabliczek przez wyłonionego wykonawcę lub Zarząd Zieleni Miejskiej 14.01.2019-14.11.2019
Współpraca Współpraca z Asocjacją Promotorów Radosnego Ptaka, Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym i Zarządem Zieleni Miejskiej 02.01.2019-14.05.2019
Promocja Akcje promocyjne, happeningi, kolportaż ulotek, kolportaż plakatów 14.01.2019-14.04.2019
Promocja na www Cykliczne zamieszczanie informacji na portalach miejskich, Facebooku i stronie Asocjacji Promotorów RP 14.01.2019-14.04.2019
Czyszczenie Czyszczenie wszystkich budek pod koniec roku 30.11.2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Montaż budek lęgowych dla ptaków przyczyni się do wzrostu populacji małych ptaków w mieście. Zamieszczenie tablic informacyjnych o gatunkach zwierząt i roślin nas otaczających zwiększy świadomość społeczeństwa o różnorodności otaczającej nas przyrody i co za tym idzie zwiększy wrażliwość i troskę o przyrodę.
400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×