Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 75:

Strzelanie - bawi i uczy

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Strzelnica Pasternik

Dodatkowe lokalizacje: Proponowanym miejscem realizacji zadania jest teren działającej strzelnicy, która posiada dogodny dojazd komunikacją miejską. Fakt, iż istnieją w Krakowie strzelnice, dysponujące odpowiednią infrastrukturą, jest niezaprzeczalnie korzystny, ponieważ umożliwi wykonanie zadania bez generowania dodatkowych kosztów dla Miasta Krakowa w postaci budowy nowego obiektu.

Opis projektu

Proponuję zorganizowanie zajęć dla wszystkich osób, które będą chętne, by dowiedzieć się jak wygląda broń ostra oraz w jaki sposób należy z niej w bezpieczny sposób korzystać. Uczestnicy szkoleń poznają zasady działania najpopularniejszej broni krótkiej - np. pistoletów Glock 17, broni długiej - kbk AK (AK-47 Kałasznikow) oraz pistoletu maszynowego UZI. Szkolenie będzie składało się z dwóch części. Rozpocznie je wykład na temat obsługi broni wraz z demonstracją oraz próbami obsługi rozładowanej broni, ładowania magazynków itp. na stanowiskach strzeleckich. Następnie uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia informacji, które przyswoją podczas wykładu. Szkolenie zostanie oparte na podstawach programu szkoleniowego Sił Zbrojnych - PSBS (Program Strzelań z Broni Strzeleckiej - wytyczne MON, Strzelanie szkolne nr. 1 - pistolet wojskowy, pistolet maszynowy, karabinek) i będzie zawierało następujące pozycje:

 
1. Strzelanie szkolne z pistoletu wojskowego (wg. PSBS) - pistolet Glock 17
Strzelanie szkolne Nr 1 – strzelanie na celność i skupienie 
Cel: popiersie (figura bojowa nr 23p) na tarczy o wymiarach 0,75x0,75 m, cel stały. 
Odległość: 15 m.
 
2. Strzelanie szkolne z pistoletu maszynowego (wg. PSBS) - pistolet maszynowy UZI
Strzelanie szkolne Nr 1 – strzelanie na celność i skupienie 
Cel: popiersie (figura bojowa nr 23p) na tarczy o wymiarach 0,75x0,75 m, cel stały. 
Odległość: 75 m. 
 
3. Strzelanie szkolne z karabinka (wg. PSBS) - kbk AK (Kałasznikow)
Strzelanie szkolne Nr 1 – strzelanie na celność i skupienie 
Cel: popiersie (figura bojowa nr 23p) na tarczy o wymiarach 0,75x0,75 m, cel stały. 
Odległość: 100 m.
 
Każdy uczestnik będzie miał możliwość oddania 30 strzałów. Domyślnie będzie to 10 strzałów z każdego rodzaju broni. W najbliższym czasie mają zostać powołane oddziały Obrony Terytorialnej. Kontakt z bronią umożliwi mieszkańcom Krakowa sprawdzenie, czy dobrze poradzą sobie z bronią i czy są zainteresowani do przystąpienia do oddziałów Obrony Terytorialnej. Szkolenie da uczestnikom możliwość zdobycia elementarnej wiedzy na temat bezpiecznego posługiwania się bronią, co w doskonały sposób uzupełni program szkół, który nie oferuje strzelania.

Szkolenia odbędą się w grupach 10- 20 osób, aby zachować wszelkie niezbędne do spełnienia warunki bezpieczeństwa. W założeniu, dziennie odbędą się szkolenia dla dwóch takich grup. Jeśli jednak zainteresowanie będzie duże, ilość szkoleń może zostać zwiększona nawet do 4 grup, co sprawi, iż zajęcia będą szeroko dostępne i realnie będzie można przeszkolić w ciągu roku ponad 15 000 osób.

Aby usprawnić proces zapisów na kurs, zostanie stworzona specjalna strona internetowa, która umożliwi wygodną rejestrację uczestników. Osoby będą zgłaszać się z odpowiednim wyprzedzeniem. Grupy docelowo będą łączone, by zachować wielkość grupy min. 10 osób podczas jednego szkolenia oraz minimalizować koszty w postaci instruktorów. Chętni będą mogli dopasować zajęcia do swojego kalendarza i wybrać interesującą ich porę dnia oraz termin - również w weekendy.
 
Proponowanym przez nas miejscem realizacji zadania jest teren działającej strzelnicy, która posiada wygodny dojazd komunikacją miejską. Fakt, iż istnieją w Krakowie strzelnice, dysponujące odpowiednią infrastrukturą, jest niezaprzeczalnie korzystny, ponieważ umożliwi wykonanie zadania bez generowania dodatkowych kosztów dla Miasta Krakowa w postaci budowy nowego obiektu.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Główne korzyści:
- Podniesienie świadomości obronnej obywateli Krakowa;
- Bezpośredni wpływ na zainteresowanie krakowian tematyką Obrony Terytorialnej, młodzież po szkoleniu z bezpiecznej obsługi broni może z większą ochotą przystąpić do tworzonych formacji Obrony Terytorialnej;
- Wzrost zainteresowania obronnością;
- Uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas zajęć Przysposobienia Obronnego wiedzą praktyczną;
- Nabranie respektu dla broni palnej oraz ostrożność przy jej obsługiwaniu;
 

Głównym założeniem projektu jest podniesienie świadomości obronnej mieszkańców Krakowa oraz przekazanie wszystkim chętnym praktycznej wiedzy, która może się przydać przy tworzeniu oddziałów Obrony Terytorialnej. Po zniesieniu obowiązkowej służby wojskowej, większość mieszkańców nie ma żadnej wiedzy na temat broni oraz nie uczęszcza na strzelnice, gdzie można nabyć odpowiednie umiejętności. Często powodem jest brak informacji o takich możliwościach, jak również warunki finansowe, które nie pozwalają na udział w takich zajęciach. Jeśli miasto sfinansuje takie szkolenia, ilość chętnych osób będzie ogromna i znacznie wpłynie to na bezpieczeństwo kraju w razie zagrożenia. 

Do tej pory miasto nie podejmowało takich działań, nasz projekt wprowadzi zupełnie nowe podejście do tematu i spowoduje wzrost zainteresowania obronnością. Jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ współcześni młodzi ludzie nie mają nic wspólnego ze służbami mundurowymi i najprawdopodobniej w dużej części nie potrafią obsługiwać broni palnej.
Realizacja zadań będzie trwała przez cały rok, w oparciu o kalendarz stworzony na stronie internetowej projektu.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Rejestracja Stworzenie strony internetowej z formularzem do wygodnej rejestracji chętnych 5 000,00 PLN
Organizacja i obsługa szkolenia Przy zakładanej ilości 15000 osób oraz koszcie jednostkowym 150zł na osobę 2 250 000,00 PLN
Promocja projektu Roczna promocja projektu 15 000,00 PLN
2 270 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie wykonawcy Wyłonienie jednostki, która zrealizuje projekt I-IV 2019
Działanie projektu Prowadzenie szkoleń IV-XII 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Krakowa.
2 270 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×