Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 1:

Spraw aby samolot przy ważnej trasie odzyskał piękno.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Przewiduje się wstępnie następujące działania, które mają spowodować zdecydowaną poprawę wyglądu placu :
1. Zmiana zagospodarowania w celu połączenia dwóch małych skwerków i jeden większy, co np.umożliwi wygodne usytuowanie stanowisk postojowych dla autobusów i miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
2. Wybudowanie wysokiej  podpory pod samolot Jak-23, usytuowanej bliżej ulicy, na obłożonej lustrami trójkątnej w rzucie kolumnie.
3. Wykonanie iluminacji samolotu, sąsiedniej kępy drzew i krzewów i innych elementów.
4. Wykonanie elementów małej architektury takich jak wiata przystanku, toaleta dla kierowców, oraz inne obiekty małej architektury, łączące lub osłaniające te elementy.
5. REMONT KONSERWATORSKI SAMOLOTU I UMIESZCZENIE GO NA DOCELOWYM MIEJSCU.
6. Zmiany w sieci energetycznej w celu eliminacji słupa z rejonu placu i ewentualnie wykonanie innych instalacji (np do toalety).
7.Uporządkowania i uzupełnienie zieleni wysokiej i niskiej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Plac z samolotem jest położony przy drodze wojewódzkiej nr 780, która stanowi najbardziej prestiżowe połączenie centrum miasta z lotniskiem w Balicach. Trasą ta oprócz obywateli Krakowa i naszych gości, wjeżdżają do miasta wszelkie delegacje przywódców państwowych...czyli papieże, królowie, prezydenci i inne ważne osobistości. Plac w centrum osiedla Bielany stanowi więc ważną bramę do naszego miasta.

Plac ten jest rozpoznawalny z powodu samolotu Jak-23, ustawionego tam w latach 60-tych ubiegłego wieku. Samolot ten jest eksponatem zabytkowym bardzo już w Polsce rzadkim i jako obiekt kultury technicznej jest pod ochroną Konserwatora Zabytków. Obiekt do niedawna nie miał ustalonego właściciela, przez co nie było możliwe przeznaczenie publicznych funduszy na jego remont.

Niestety przez upływ czasu, jak też brak sensownej pierwotnej koncepcji zagospodarowania placu i dalszych zaniedbań i nietrafnych decyzji, całość jest obecnie wyjątkowo szpetna, a samolot żałośnie niszczeje, zasłonięty częściowo wiatą przystanku autobusowego, posadzonymi wokół samolotu drzewami, ustawioną toaletą przenośną i pojemnikami na surowce wtórne.
Mimo dość dużej powierzchni placu obecna ilość stanowisk parkingowych dla mieszkańców osiedla, klientów poczty i sklepów jest zdecydowanie zbyt mala.

Proponowana zmiana zagospodarowania, zmiana usytuowania przystanku autobusowego i co najważniejsze poważny konserwatorski remont samolotu Jak-23 i usytuowanie go w bardziej eksponowanym miejscu, sprawią, że jako mieszkańcy Krakowa będziemy dumni z piękna tego miejsca.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji, w tym opracowanie programu konserwatorskiego 300 000,00 PLN
realizacja wykonanie prac budowlanych i remontu konserwatorskiego samolotu 1 200 000,00 PLN
1 500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Koncepcja + rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem opinii służb konserwatorskich po akceptacji rozwiązań koncepcyjnych rozpoczęcie opracowywania wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego 2019 r
projekt + rozpoczęcie realizacji zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem otoczenia i remontu konserwatorskiego samolotu 2020 r.
zakończenie prac budowlanych zakończenie prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem otoczenia i remontu konserwatorskiego samolotu 2021 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Poprawa estetyki miejsca położonego przy ruchliwej trasie poprzez zagospodarowanie skweru i wyeksponowanie po remoncie zabytkowego samolotu
1 500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×