Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica III NR 9:

Pogromcy nudy II

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica III

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102

Opis projektu

Projekt zakłada zakup sprzętów animacyjnych związanych z dźwiękiem, światłem i kolorem. Są to m.in. projektory świetlne, zestawy instrumentów, oraz instrumentów z efektami dźwiękowymi takimi jak deszcz, czy burza oraz podświetlany blat.
Jest to sprzęt przydatny do organizacji czasu, wydarzeń i zabaw dla dzieci korzystających z oferty MDK na co dzień, ale zwłaszcza w czasie ferii zimowych (Akcja Zima, gdzie dziennie uczestniczy w zajęciach 20-30 dzieci), w czasie wakacji (Akcja Lato, gdzie dziennie uczestniczy 20-55 dzieci), a także w czasie roku szkolnego, gdy organizowane są zajęcia w okolicach świąt, okolicznościowe lub w ramach współpracy z
pobliskimi placówkami szkolnymi (uczestniczy w nich od 20 do 60 dzieci, a w niektórych imprezach, w tym także rodzinnych z rodzicami). Sprzęt ten służy rozwijaniu u uczestników zdolności poznawczych, koncentracji, ciekawości, spostrzegawczości, daje możliwość doświadczenia pewnych zjawisk, a poprzez atrakcyjną formę sprawia, że zajęcia są ciekawsze.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Sprzęt tego typu jest potrzebny, gdyż stary ulega zużyciu, a potrzeby dzieci są duże i cały czas rosną. Na rynku pokazują się
nowe modele sprzętu, niektóre z nich są bardzo atrakcyjne i rozbudzają wyobraźnię dzieci. Realizacja zadania pozwoli na
lepsze wykorzystanie możliwości organizacyjnych i ludzkich kadry MDK.Potrzeby takie były zgłaszane także przez rodziców, których dzieci korzystają z oferty MDK. Nowe, atrakcyjne sprzęty animacyjne pozwolą na jeszcze lepszą organizację zabaw przygotowanych dla uczestników zajęć, a także na organizację nowych imprez i nowych tematów spotkań dla grup szkolnych oraz innych uczestniczących w zajęciach okolicznościowych.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Sprzęty animacyjne związane z dźwiękiem, kolorem i światłem Sprzęty animacyjne związane z dźwiękiem, kolorem i światłem w tym: Projektory świetlne, zestawy instrumentów, oraz instrumentów z efektami dźwiękowymi takimi jak deszcz czy burza, podświetlany blat 3 000,00 PLN
3 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
wybór sprzętu i materiałów wybór sprzętu i materiałów I kwartał 2019 r
zakup wybranego sprzętu i materiałów zakup wybranego sprzętu i materiałów I kwartał 2019 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 jako placówka wychowania pozaszkolnego organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. W ramach tych zajęć uczestnicy wykorzystują sprzęt, którym placówka dysponuje. Zakup nowego sprzętu animacyjnego jest potrzebny, gdyż stary ulega zużyciu. Na rynku pokazują się nowe gry, rekwizyty, instrumenty z efektami dźwiękowymi, projektory świetlne, stroje, które są bardzo atrakcyjne i rozbudzają wyobraźnie dzieci, które z nich korzystają. Zakup sprzętu opisanego w projekcie pozwoli na jeszcze lepszą organizację zabaw przygotowanych dla uczestników zajęć prowadzonych w placówce, a także na organizację nowych imprez i zajęć okazjonalnych.
3 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×