Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Zielona estakada nad ul. Bora-Komorowskiego -pnącza i drzewa

Projekt odrzucony: Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada obsadzenie roślinami pnącymi lub / i stworzenie szpaleru drzew i krzewów wzdłuż południowej ściany nowej estakady nad ulicą Bora-Komorowskiego od strony Lotniska Rakowice-Czyżyny. Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Zarządu Infrastruktury i Transportu w Krakowie nasadzenia tego typu zostały już wykonane we wskazanej lokalizacji, w związku z czym Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie weryfikuje negatywnie przedmiotowy wniosek. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r. §12. ww. regulaminu głosi, iż w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: 4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Południowa ściana nowej estakady nad ul. Bora-Komorowskiego, od strony terenów lotniska w Czyżynach.

Opis projektu

Obsadzenie zielonymi pnączami lub / i stworzenie szpaleru drzew i krzewów wzdłuż południowej ściany nowej estakady nad ulicą Bora-Komorowskiego od strony Lotniska Rakowice-Czyżyny. Chodzi o to, żeby zieleń zasłoniła betonową konstrukcję nowego obiektu, która stała się w tym rejonie obiektem dominującym. Tym bardziej, że działki te mają zostać przeznaczone pod tereny zielone i rekreacyjne.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Tereny zachodniej części Lotniska Rakowice-Czyżyny, to jedno z ciekawszych miejsc rekreacji w Krakowie, pusta rozległa przestrzeń otoczona zwartą zabudową (tu nasuwają się porównania do Krakowskich Błoni). Dodatkowo znajdują się na niej pasy startowe, które umożliwiają organizowanie Małopolskich Pikników Lotniczych - czyli jednej z najbardziej znanych tego rodzaju imprez w naszym kraju. Miejsce to, zwłaszcza w słoneczne dni jest także licznie odwiedzane przez mieszkańców okolicznych dzielnic, gdzie jeżdżą na rowerach, rolkach, organizują pikniki itp.. Niestety ostatnio zostało ono oszpecone betonową ścianą estakady, która dominuje nad okolicą (załącznik). Aby ten negatywny wpływ wyeliminować, można estakadę obsadzić pnączami lub / i zasłonić drzewami i krzewami, aby utrzymać rekreacyjny charakter tego miejsca.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Posadzenie 50 drzew i krzewów Posadzenie 50 drzew i krzewów 30 000,00 PLN
Obsadzenie ściany estakady pnączami Obsadzenie ściany estakady pnączami 19 999,00 PLN
49 999,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Posadzenie 50 drzew i krzewów Posadzenie 50 drzew i krzewów 31.03.2019
Obsadzenie ściany estakady pnączami Obsadzenie ściany estakady pnączami 31.03.2019

Galeria

49 999,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×