Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Dziura w drodze

Projekt odrzucony: Opinia negatywna Wniosek opiniuje się negatywnie z uwagi, iż koszty realizacji tego zadania jako zadania ogólomiejskiego są niższe niż 25 tysięcy złotych. Ponadto ZIKiT posiada już aplikację O!strzegator, której zakres częściowo pokrywa się z zakresem zaproponowanej w projekcie nowej aplikacji pn. „Dziura w drodze.” Ostrzegator jest bezpłatną aplikacją dla osób posiadających telefon z systemem android oraz dostępny również dla systemu iOS. Wszystkie interwencje związane z zakresem obowiązków ZIKiT, są przekazywane od razu do działów merytorycznych, które są odpowiedzialne za ich usunięcie. Zgłoszenia te dotyczą nie tylko dziur w drodze, ale również innych interwencji np. zniszczonych znaków drogowych czy uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych. Aplikacja ostrzegator ostrzega również mieszkańców przed zmianami organizacji ruchu, które następują przy remontach czy modernizacjach ulic. Aplikacja służy mieszkańcom Krakowa już dwa lata i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Obecnie ma ponad 40 tysięcy użytkowników. System aplikacji bezpośrednio może wysyłać zgłoszenia po lokalizacji telefonu (GPS) ale również ma funkcję w której można opisać problem w wiadomości mailowej, dodać zdjęcie lub zgłosić interwencję telefonicznie (ikona telefonu). Z uwagi na to, że taka aplikacja już istnieje i w niedużym stopniu różni się od nowej aplikacji (brak jest tylko informacji zwrotnej dla zgłaszającego) wydatkowanie środków publicznych na równolegle działającej aplikacji naruszałoby zasadę racjonalności gospodarowania środkami publicznymi. Projekt zostaje odrzucony zgodnie z § 12 pkt 2 i pkt 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2015r.)0

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

“Dziura w drodze” to serwis internetowy oraz aplikacja na telefony z systemem Android. Udostępnia odpowiednim służbom oraz wszystkim mieszkańcom łatwy w użyciu kanał komunikacyjny do bezpłatnego zgłaszania niedoskonałości związanych z transportem, organizacją i komunikacją w mieście. Dwie wersje (przeglądarkowa i mobilna) pozwolą na ogólnodostępność, a także wysoki poziom swobody użytkowania.

Każdy użytkownik serwisu będzie mógł wysyłać różnego rodzaju zgłoszenia w zależności od raportowanego problemu. Jeśli domyślna lista wyboru najczęściej występujących zgłoszeń nie będzie satysfakcjonować użytkownika, to wtedy będzie on mógł dodać własny komentarz. Serwis będzie umożliwiał dołączanie zdjęć do wysłanych zgłoszeń. Pozwoli to obu stronom na zmniejszenie liczby zgłoszeń, które nie są jednoznaczne. Dołączenie fotografii i ewentualnego komentarza powinno prawie całkowicie zniwelować sytuacje, w których jednostka odpowiedzialna za rozwiązanie sytuacji, nie jest w stanie wyraźnie stwierdzić, do czego odnosi się dane zgłoszenie.

Kolejną cechą, która pozwoli na jeszcze dokładniejsze zlokalizowanie problemu, będzie możliwość wskazania, gdzie dany problem wystąpił. W przypadku aplikacji mobilnej lokalizacja będzie mogła zostać pobrana automatycznie dzięki wykorzystaniu modułu GPS w telefonie. Produkt będzie pozwalał na przeglądanie aktualnych zgłoszeń na mapie. Użytkownik będzie miał możliwość filtrowania wyświetlanych informacji w zależności od tego, jaki rodzaj zgłoszeń go interesuje.

Osoby korzystające z serwisu będą mogły założyć konto, aby śledzić przebieg swoich zgłoszeń, lecz będzie także możliwość wysyłania zgłoszeń bez zakładania konta. Wymagane będzie wtedy od użytkownika. aby podał podstawowe dane kontaktowe. Pozwoli to w razie potrzeby na kontakt z daną osobą zgłaszającą problem.

Instytucja obsługująca zdarzenie powinna mieć możliwość wpisania komentarza, jak zakończyła się zgłoszona sprawa. Pozwoli to społeczeństwu na śledzenie postępów sprawy. Wspomniany serwis dostarczy mieszkańcom wygodną drogę komunikacji z służbami oraz urzędami, a sama ta jednostka będzie zasilana nowymi informacjami od mieszkańców, które pomogą jej na jeszcze lepsze świadczenie usług.

* * *

W ramach projektu finansowane będzie utrzymanie tego serwisu. “Dziura w drodze” powstanie bezpłatnie, ale konieczne będzie pozyskanie środków na koszty związane z jej działaniem.  
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Jak wskazuje raport NIK z 2011 roku*, zły stan nawierzchni dróg jest główną przyczyną wypadków na polskich jezdniach. Do najczęściej występujących problemów należą ubytki w nawierzchni i koleiny, które znacząco obniżają poziom bezpieczeństwa poruszających się pojazdami. Od 2011 roku ten problem nie tylko nieco wygasł, ale przede wszystkim zmieniła się jego istota - problemy z usterkami nawierzchni powodują już mniej wypadków, jednak stały się znaczącym utrudnieniem dla płynności ruchu, w szczególności w miastach tak zatłoczonych komunikacją samochodową, jak Kraków. Poza uszkodzeniami w drogach, na sprawne poruszanie się po mieście własnym pojazdem negatywnie wpływa nieintuicyjne oznakowanie - czasami sprzeczne oznakowanie pionowe, a czasami namalowane w nieprzemyślany sposób oznakowanie poziome.

W związku z tym, istnieje potrzeba zapewnienia kanału komunikacji pomiędzy obywatelem i urzędnikiem. Obecnie nie ma wygodnego sposobu, który by to umożliwił. Brak takiego kanału powoduje, że wielu obywateli z powodu formalności i braku chęci poświęcania własnego wolnego czasu rezygnuje ze zgłaszania takich problemów. Powoduje to, że wiele kwestii nie jest rozwiązanych, ponieważ urzędnicy nie są świadomi ich obecności. Zdarza się również, że zgłoszone problemy pozostają niezauważone lub bez odpowiedzi. Sprawny sposób zgłaszania nieprawidłowości nie tylko uprościłby proces decyzyjny urzędników związany z priorytetyzacją działań, ale także pozwoliłby na lepszy przydział środków, do przeciwdziałania zgłaszanym nieprawidłowościom.

Autorzy tworzą serwis nieodpłatnie, chcąc wesprzeć mieszkańców i odpowiedzieć na ich potrzeby.

* https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-przyczynach-wypadkow-drogowych.html

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
domena na 2 lata: 100PLN 100,00 PLN
administrator 1 dzień pracy w miesiącu - od 8h * 100PLN / msc 9600 PLN/rocznie 9 600,00 PLN
Google Speech API Google Speech API: Zasięg aplikacji: 1 000 000 os. Konwersja: 3 % Średni czas zgłoszenia 30 s Średnia ilość zgłoszeń w ciągu roku / osoba: 5 1 000 000 * 3 % * 5 = 150 000 zgłoszeń 150 000 * 0.006$ * 2 = 1 800 $ 1 800 * 3.50 = 6300 PLN 6 300,00 PLN
VPS Virtual Private Server 4 cpu 3.5 Ghz 8 Gb RAM 80 GB SSD + 200 GB HDD 144 PLN / msc + 60 PLN za dysk / msc = 204 PLN / msc 2448 PLN / rok 3 000,00 PLN
19 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Początek utrzymania serwisu Rozpoczęcie utrzymywania serwisu "Dziura w drodze" wraz z jego składowymi styczeń 2019
19 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×