Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 9:

Ogród witalny ... mimo że szpitalny!

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

„W Polsce dominuje utylitarne podejście do zagospodarowania terenów przyszpitalnych, w których zieleń w najlepszym razie spełnia funkcje estetyczne i izolujące. Tymczasem odpowiednie kształtowanie zieleni przyszpitalnej może skrócić czas leczenia, poprawić efektywność terapii i, poprzez kreację przestrzeni przyjaznej człowiekowi, zminimalizować stres związany z koniecznością leczenia i pobytem w szpitalu”. (za „OGRÓD SZPITALNY JAKO MIEJSCE TERAPII I REKONWALESCENCJI”  Magdalena Czałczyńska-Podolska, Magdalena Rzeszotarska-Pałka)
Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnego ogrodu hortiterapeutycznego na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Ogród będzie przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych hortiterapią. Ogród będzie zaprojektowany zgodnie z wytycznymi projektowania bez barier dla osób niepełnosprawnych.

Korzyści wynikające z przebywania w otoczeniu roślin i aktywności w zakresie ich uprawy i pielęgnacji są widoczne w poprawie zdrowia fizycznego, rozwoju emocjonalnego i umysłowego człowieka, służą zatem lepszej jakości życia.
Zaprojektowane kształty nawierzchni oraz podwyższone rabaty sensoryczne, zapewnią swobodne i bezpieczne poruszanie się dla wszystkich uzytkowników. Dobrana roślinność zostanie ukształtowana tak, aby zachęcać do bezpośredniego obcowania z naturą, powodować interakcję, co wpłynie terapeutycznie na użytkowników ogrodu.
Przestrzeń zaprojektowana zostanie z wykorzystaniem zasad hortiterapii z uwzględnieniem małej architektury (m.in. altana, ławki, hamaki)
Ogród będzie spełniał funkcje terapeutyczne oraz sensoryczne, do nasadzeń zostaną zastosowane rośliny stymulujące poszczególne zmysły oraz rośliny z ogródków przydomowych, które przywołują dobre wspomnienia dla osób starszych.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Odpowiednio zaaranżowane ogrody wpływają pozytywnie na psychikę poprzez wzmocnienie własnej wartości, poprawę samopoczucia, zmniejszenie stresu, poprawę nastroju, zmniejszenie niepokoju, przeciwdziałanie depresji, wzmocnienie poczucia kontroli, spokoju, opanowania, wyciszenia emocji i odczuwania osobistej satysfakcji. Kontakt z przestrzenią ogrodową sprzyja zdrowym kontaktom społecznym i zmniejsza ryzyko zachowań agresywnych.
Terapia ogrodnicza jest jedną z form uzupełniających tradycyjne metody terapii i rehabilitacji, prowadzona dla osób, które borykają się z problemami natury psychicznej, umysłowej, fizycznej, sensorycznej, geriatrycznej, z uzależnieniami lub natury społecznej.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt ogrodu wykonanie projektu ogrodu, z uwzględnieniem małej architektury, nasadzeń, ścieżek komunikacyjnych 25 000,00 PLN
realizacja ogrodu realizacja całości projektu ogrodu, z uwzględnieniem małej architektury, nasadzeń, ścieżek komunikacyjnych 170 000,00 PLN
otwarcie ogrodu koszty organizacji pikniku otwarcia ogrodu (atrakcje dla uczestników, zatrudnienie animatorów) 5 000,00 PLN
200 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
konsultacje społeczne konsultacje społeczne dotyczące wykonania projektu I kwartał 2019
realizacja projektu ogrodu realizacja całości projektu ogrodu, z uwzględnieniem małej architektury, nasadzeń, ścieżek komunikacyjnych z udziałem społeczności lokalnej II-III kwartał 2019
otwarcie ogrodu organizacja pikniku z okazji otwarcia ogrodu hortiterapeutycznego jesień 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Stworzenie ogrodu hortiterapeutycznego na terenie szpitala wpłynie na poprawę jakości wspólnej przestrzeni, zarówno pod względem funkcji wypoczynkowej jak i komunikacyjnej. Przebywanie osób chorych w otoczeniu roślin przyniesie korzyści w postaci poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego.
200 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×