Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XVIII NR 12:

Chodnik przy Mościckiego

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica XVIII

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Mościckiego 42

Dodatkowe lokalizacje: Mościckiego 42

Opis projektu

Wymiana starych płytek na nowe. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Płytki są stare, spękane, w niektórych miejscach wybrzuszone, podłoże jest nierówne, gdzie po opadach deszczu zbiera się woda. Obecny stan chodnika na tych odcinkach grozi kontuzją, zwłaszcza dotyczy to osób starszych i dzieci (które często chodzą tym odcinkiem do/ze szkoły) 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
remont remont chodnika 40 000,00 PLN
40 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Likwidacja starych płytek i położenie nowych remont chodnika 2019 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych na wyremontowanym fragmencie chodnika. Jednocześnie wykonanie remontu chodnika do wysokości środków finansowych, może spowodować konieczność zakończenia remontu w przypadkowym miejscu (a nie na końcu odcinka), co może skutkować negatywnym odbiorem społecznym .
40 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×