Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 2:

Cykl zawodów biegowych "Moja przygoda z bieganiem"

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: Okolice Krakowskich Błoń, Placu Szczepańskiego

Opis projektu

Zawody biegowe dla dzieci i młodzieży zostaną rozegrane na różnych dystansach (dla różnych kategorii wiekowych).

Każde zawody zostaną przeprowadzone pod okiem sędziego.
 
Proponowane terminy poszczególnych zawodów:
01.09.2018
11.11.2018
31.12.2018
17.03.2019

Aby w zawodach udział mogły wziąć wszystkie dzieci i młodzież – bez względu na status
materialny rodziny – ich udział w zawodach będzie bezpłatny. Cykl biegów promował będzie
wszystkich uczestników, niezależnie od wyniku – za ukończenie biegu każdy otrzyma medal oraz
pamiątkową koszulkę. Dla
zwycięzców przewidziane będą nagrody rzeczowe.
Zasięg projektu – ogólnopolski. Rejestracja uczestników odbywać się będzie poprzez internetowe
zapisy na stronie organizatora.

UZASADNIENIE PROJEKTU

- promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez najprostszą formę aktywności
sportowej – bieganie,
- identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych,
- stworzenie możliwości udziału w sprawiedliwej rywalizacji sportowej, rozgrywanej zgodnie z
zasadami fair play,
- ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez systematyczny udział w
zawodach, wymagający przygotowania,
- stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z
mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,
- wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu
materialnego rodziców – bezpłatny udział w zawodach,
- zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych,
- aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnego w działaniach na rzecz
sportu wśród dzieci i młodzieży,
- promowanie zdrowego stylu życia opartego o regularną aktywność sportową,
- kształtowanie psychiki dzieci i młodzieży poprzez regularny udział w zawodach biegowych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Nagrody 1000 zawodników * 4 imprezy * 3 zł 12 000,00 PLN
Medale 1000 zawodników * 4 imprezy * 2,5 zł 10 000,00 PLN
Scena i nagłośnienie, bariery drogowe, taśma ostrzegawcza 4000 zł * 4 imprezy 16 000,00 PLN
zabezpieczenie trasy, pozwolenia, ochrona 3500 zł * 4 imprezy 14 000,00 PLN
materiały biurowe 4 imprezy * 500 zł 2 000,00 PLN
catering 1000 osób * 4 imprezy * 5 zł 20 000,00 PLN
wynajem namiotów, organizacja biura zawodów 4 imprezy * 1000 zł 4 000,00 PLN
zabezpieczenie medyczne 4 imprezy * 1500 zł 6 000,00 PLN
koszulki 4 imprezy * 1000 osób * 11,5 zł 46 000,00 PLN
reklama (facebook, interia, plakaty w szkołach, RMF) 2500 zł * 4 imprezy 10 000,00 PLN
140 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie strategiczne cyklu zawodów Organizacja zapisów, promocji sierpień 2018
bezpośrednie przygotowanie techniczne zawodów Koordynacja zamówień i dostaw poszczególnych zawodów sierpień 2018, październik 2018, listopad 2018, luty 2018
Realizacja poszczególnych imprez Profesjonalne przeprowadzenie i obsługa imprez. wrzesień 2018, listopad 2018, grudzień 2018, marzec 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt ogólnodostępny, dotyczący biegania dla dzieci, korzystnie wpłynie na kształtowanie pozytywnych nawyków.
140 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×