Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Sekundniki na krakowskich skrzyżowaniach

Projekt odrzucony: BO.OM.60/18- „ Sekundniki na krakowskich skrzyżowaniach ” PROJEKT ODRZUCONY Projekt zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 12 Uchwały Rady Miasta Krakowa XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa – pkt 6 zgodnie z którym , w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane „ zadania które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich w tym prawa własności ” oraz pkt 4 zgodnie z którym, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane „ zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami…” Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.05.2017 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, wyświetlacze czasu montowane są tylko na skrzyżowaniach z sygnalizacją stałoczasową. W Krakowie są już zamontowane liczniki na wszystkich skrzyżowaniach, gdzie taki program jeszcze pracuje . Pozostałe sygnalizacje na terenie Krakowa pracują na programie zmiennoczasowym, dla których montaż liczników nie jest przewidziany.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Skrzyżowanie Kapelanka - Moncte Casino - Zielińskiego

Dodatkowe lokalizacje: Most Zwierzyniecki - Księcia Józefa Brożka - Wadowicka - Zakopiańska - Tischnera Armii Krajowej - Piastowska Reymonta - Piastowska - Buszka Kobierzyńska - Rostworowskiego - Ruczaj Cała ulica Zakopiańska (tam gdzie jest to możliwe) Wielicka (tam gdzie jest to możliwe)

Opis projektu

Zadanie przewiduje umieszczenie na wyznaczonych krakowskich skrzyżowaniach nieobjętych systemem zsynchronizowanej sygnalizacji świetlnej sekundników w celu usprawnienia na nich ruchu drogowego. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Uważam, że wprowadzenie sekundników na części krakowskich skrzyżowań jest uzasadnione z dwóch przyczyn:
1) Doprowadza to do zredukowania korków poprzez skrócenie czasu ruszania samochodów po pojawianiu się zielonego światła na skrzyżowaniach z sygnalizacją. Opóźnienie "startu" jest wciąż czynnikiem wpływającym na zwiększenia się korków.
2) Znajomość czasu pozostałego do zmiany świateł może mieć pozytywny wpływ na samopoczucie kierowców podczas jazdy, co może wpłynąć na zwiększenie się bezpieczeństwa na krakowskich drogach.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt zakupu sekundników wraz z montażem Koszt zakupu sekundników wraz z montażem 80 000,00 PLN
80 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Kupno sekundników Rozpisanie przetargu oraz zakup sekundników 1 kwartał 2019
Montaż sekundników Montaż wcześniej zakupionych sekundników 2 kwartał 2019
80 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×