Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XVIII NR 5:

Zestawy piknikowe Dzielnicy XVIII

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica XVIII - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Zakupione wyposażenie: zestawy piknikowe stoły + ławki, namiot pawilon ^x12, namiot cateringowy 4x8, namiot ekspresowy 3x6 , parasole ogrodowe, podłoga do tańczenia będą przeznaczone na na potrzeby imprez plenerowych: "Dni Nowej Huty", Dni Osiedli, Dożynki Dzielnicowe, Jubileusze oraz imprezy w poszczególnych osiedlach , szkołach i klubach sportowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem jest kultywowanie tradycji dzielnicowej oraz lokalnych obrzędów poprzez działalność artystyczną zespołów wokalno - taneczno- obrzędowych, tym samym materializacja dziedzictwa kulturowego. W szkołach, klubach sportowych i w jednostkach OSP różnego rodzaju imprezach tj. lecia, jubileusze. Zakup zestawów piknikowych pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z organizowaniem imprez plenerowych. Obecnie na terenie dzielnicy nie posiadamy takiego wyposażenia, wypożyczenie takiego sprzętu pochłania znaczne środki finansowe . Jednostki OSP działające na terenie dzielnicy wspomagają lokalne zespoły przy organizowaniu imprez masowych, zakupione wyposażenie by było na stanie poszczególnych jednostek i służyło by mieszańcom całej dzielnicy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zestaw piknikowy (stół + ławki) namiot pawilon 6m x12 m namiot cateringowy 4mx8m namiot ekspresowy 3m x 6m parasol ogrodowy 3,8 m - 4,2m duży podłoga do tańczenia i występów zespołów 10m x10 x 32 mm 40 kompletów ; cena za szt. ok. 300 zł = 12,000 zł 1 szt. : cena ok. 3500 zł 2 szt. cena ok. 1500 zł = 3000 zł 2 szt. cena ok. 1000 zł = 2000 zł 10 szt,. cena ok. 350 zł = 3500 zł 1 szt cena ok. 4000 zł = 4000 zł 28 000,00 PLN
28 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Poszukiwanie ofert zapytanie ofertowe do firm 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada wykorzystanie zakupionego sprzętu piknikowego do realizacji imprez plenerowych na terenach Przylasku Rusieckiego oraz Branic. Dzięki imprezom społeczno-kulturalnym okoliczni mieszkańcy mają okazję nie tylko do integracji ale i kultywowania tradycji dzielnicowych oraz lokalnych obrzędów. W licznych wydarzeniach plenerowych biorą udział zespoły wokalno-artystyczno-obrzędowe, uczniowie okolicznych szkół, zawodnicy klubów sportowych, jednostki OSP oraz inni. Dzięki zakupowi zestawów piknikowych obniży się koszt organizacji imprez plenerowych, gdyż do tej pory wypożyczenie sprzętu pochłaniało znaczne środki finansowe. Ponadto wnioskodawczyni projektu zaproponowała, aby miejscem przechowywania sprzętu były magazyny Straży Pożarnej w Przylasku Rusieckim, na co uzyskała zgodę Naczelnika SP. W ten sposób rozwiązany został brak miejsca do magazynowania w pobliskim Klubie Herkules Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.
28 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×