Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 51:

Młynówka Królewska - tworzymy najdłuższy park w Polsce

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka 327 obr. 48 Krowodrza oraz 329 obr. 48 Krowodrza - ścieżka wzdłuż koryta Młynówki Królewskiej pomiędzy mostkiem w Mydlnikach a mostkiem na ul. Zygmunta Starego

Opis projektu

Ścieżka wzdłuż naturalnego koryta Młynówki Królewskiej (nawierzchnia, po której będzie można poruszać się pieszo, rowerem oraz wózkami).
Dokładny przebieg powinien uwzględniać ukształtowanie terenu oraz istniejącą roślinność. Od zachodu ścieżka będzie łączyć się z zagospodarowaną częścią parku w rejonie mostku w Mydlnikach. Od wschodu ścieżka będzie łączyć się z ul. Zygmunta Starego (w rejonie ujęcia wody pitnej przy ul. Lindego). Przybliżona długość ścieżki to 780 metrów.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ścieżka w tym miejscu jest niezbędna, aby park Młynówka Królewska tworzył spójną całość. Ścieżka będzie stanowiła naturalną kontynuację trasy spacerowej z Mydlnik do Bronowic Małych i dalej do centrum miasta. Pozwoli pieszym na spacer wzdłuż naturalnego koryta Młynówki w dolinie Rudawy. Obecnie jest to utrudnione (wąska, nierówna ścieżka, błoto po nawet niewielkich opadach).

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
utworzenie ok. 780 m ścieżki spacerowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 420 000,00 PLN
420 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej I połowa 2019
Wykonanie Budowa ściezki II połowa 2019

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Utworzenie ścieżki wzdłuż Młynówki Królewskiej pozwoli stworzyć ciąg spacerowy w kierunku centrum miasta. Obecnie spacer tą trasą wiąże się z chodzeniem w błocie po nierównościach terenu. Wyznaczona i utwardzona ścieżka będzie kontynuacją trasy biegnącej do ścisłego centrum.
420 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×