Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica III NR 7:

Chodnik zamiast błota. Trakt pieszy Śliczna-Kantora-Ostatnia

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica III

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Tadeusza Kantora 2

Opis projektu

Obecnie najkrótsza droga dla mieszkańców bloków przy ul. Ślicznej do przystanków przy ul. Mogilskiej i
do pobliskiego sklepu Lidl wiedzie przez osiedle przy ul. Tadeusza Kantora. Przechodzenie przez osiedle to wydłużanie trasy, stąd część mieszkańców korzysta ze skrótu biegnącego przez wydeptaną 100-m dróżkę wokół bloku przy ul. Tadeusza Kantora 2. Położenie tam chodnika nie tylko stanowiłoby logiczne uzupełnienie trasy pieszej, ale i umożliwiłoby w miarę komfortowe korzystanie z tej drogi również w czasie niepogody. Dodatkowo zostałyby zainstalowane tam trzy latarnie.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Chodniki w tej okolicy były już zgłaszane do BO w edycji 2014, czyli że mieszkańcy zwracają dużą wagę na
rozwoj tej formy infrastruktury. W 2017 r. w głosowaniu w dzielnicowym BO projekt ten zajął wysokie miejsce, ale ze względu na koszty nie został zakwalifikowany na listę zwycięzców. 

Wydeptana ścieżka świadczy, że skrót jest intensywnie używany przez mieszkańców i potrzebny zarazem, a wybudowanie tam chodnika byłoby potrzebne. Wzdłuż chodnika można byłoby ustawić trzy latarnie, co umożliwiłoby wygodne i komfortowe korzystanie z chodnika również po zmierzchu. Projekt jest może i przyziemny, a przez to mało atrakcyjny w treści, ale za to potrzebny i atrakcyjny w formie.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt i wykonanie chodnika oraz dostawienie latarni Chodnik ma mieć ok. 1.5-2 m szerokości i ok. 100 m długości Do tego dochodzą trzy latarnie i potrzebna dokumentacja 120 000,00 PLN
120 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Projekt przebudowy chodnika, projekt podłączenia latarni I półrocze 2019 r.
Wykonanie Wybór oferenta, wykonanie zadania - budowa chodnika, montaż latarni II półrocze 2019 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW W PRZYPADKU REALIZACJI ZADANIA – BO.D3.14/18 Chodnik zamiast błota. Trakt pieszy Śliczna-Kantora-Ostatnia W przypadku realizacji zadania zostanie wybudowany chodnik wraz z oświetleniem w miejscu istniejącego przedeptu. Powyższe uporządkuje i zagospodaruje teren oraz zwiększy komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury i wpłynie na estetykę tego miejsca. Wykonanie zadania będzie generowało koszty związane z: - bieżącym utrzymaniem nawierzchni chodnika w okresie letnim i zimowym - uzupełnianiem w przypadku ubytków lub zniszczenia - zużyciem energii elektrycznej
120 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×