Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 7:

Donice zamiast słupków.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ulice miasta Krakowa, np. Al. Focha, Aleje Trzech Wieszczów (odcinek gdzie samochody parkują na jezdni), Ulice; Dietla, Mogilska, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, Karmelicka, Królewska itp.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zakup i usytuowanie donic (gazonów) z nasadzoną roślinnością na chodnikach. Oczywiście lokalizacje muszą być wyłonione w oparciu o możliwości techniczne, jak np. szerokość chodników. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić stosowną analizę miejsc w oparciu o wiedzę urzędników ZIKiT oraz Radych w dzielnicach. Należy szczególnie wskazać te miejsca, na których urząd skłania się do postawienia słupków, również te gdzie powinno się już postawione słupki zastąpić donicami ze względów estetycznych ale i w tych miejscach gdzie nadal występuje problem źle zaparkowanych samochodów oraz na chodnikach gdzie warto jedynie poprawić estetykę miejsca. Wniosek dotyczy miejsc wytypowanych w całym Krakowie, nie tylko w strefie płatnego parkowania.
Donice (gazony) powinny być zakupione dopiero po dokonaniu analizy miejsc, a ich rozmiary oraz wygląd dopasowane do poszczególnych lokalizacji.
Nie należy bać się różnorodności w doborze produktu.
Ilość zakupionych donic powinna być dopasowana do wysokości środków przeznaczonych na projekt. 
Wskazane we wniosku lokalizacje oraz załączone zdjęcia są jedynie przykładami.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nadal w wielu miejscach, gdzie na chodniku nie wolno parkować samochodów, proceder łamania przepisów istnieje. Fizyczne uniemożliwienie parkowania poprzez ustawianie kolejnych słupków wymaganych przez przepisy, nie jest wskazane z przyczyn estetycznych.
Natomiast donice (gazony) spełnią funkcje ochrony chodników przed niewłaściwym parkowaniem samochodów, a zarazem poprawią estetykę.
Roślinność nasadzona w donicach oprócz poprawy wyglądu ulic przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Zaleca się w miarę możliwości nasadzenie roślin o właściwościach fitoremediacyjnych i pyłochwytnych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup i montaż. Zakup donic, ziemi i roślin oraz ustawienie na ulicach. 855 000,00 PLN
Analiza Wybranie lokalizacji dla ustawienia donic oraz wybór wielkości donic i dobór roślinności. 5 000,00 PLN
860 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Analiza Wybranie lokalizacji dla ustawienia donic oraz wybór wielkości donic i dobór roślinności. 2019 r.
Zakup i montaż. Zakup donic, ustawienie na ulicach oraz nasadzenie roślin. 2019 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Donice (gazony) spełnią funkcje ochrony chodników przed niewłaściwym parkowaniem samochodów, a zarazem poprawią estetykę. Roślinność nasadzona w donicach oprócz poprawy wyglądu ulic przyczyni się do poprawy jakości powietrza. koszty utrzymania donic oraz nasadzeń jak również ich pielęgnacja
860 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×