Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Przesadzaj drzewa zamiast wycinać

Projekt odrzucony: Wniosek zakłada współpracę z firmą wykonującą przesadzenia, bądź zakup przesadzarek dużych drzew, by ograniczyć wycinkę. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r. §12. pkt. 7 w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków. Ponadto, zakup maszyny był już analizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, w wyniku czego stwierdzono, iż jest on niezasadny. Należy wziąć pod uwagę, iż wspomniane maszyny posiadają różne rozmiary łyżki w zależności od wielkości drzewa przeznaczonego do przesadzenia. W związku z czym zakup tylko jednej, mógłby okazać się niewystarczający lub służyłby jedynie do przesadzania drzew o konkretnych parametrach. Ponadto, należy wziąć pod uwagę nie tyle koszty zakupu samej maszyny, ale również koszty pracownika ją obsługującego oraz koszty ubezpieczenia, amortyzacji, serwisu. Są to wysokie koszty stałe, które niezależnie od częstotliwości wykorzystywania maszyny, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie musiałby ponosić. Dlatego też, utrzymanie takiej maszyny w sposób ekonomicznie rozsądny wydaje się niemożliwy, a w przypadku konieczności przesadzenia drzewa z terenów gminnych, można taką usługę zlecić na zewnątrz. W przypadku natomiast, gdy operacja taka ma odbyć się na terenie np. budowy, całość kosztów pokrywa deweloper i nie ma potrzeby, by miasto świadczyło taką usługę, gdyż jest ona dostępna na rynku i nie ma problemów z jej zleceniem. Dodatkowo, jeśli będzie to warunek zawarty w wydanej decyzji – na usunięcie drzew pod warunkiem przesadzenia drzew - developer będzie musiał zlecić przesadzenie takiego drzewa. Należy przy tym zaznaczyć, że jedynie niewielkich rozmiarów drzewa można przesadzać bez wcześniejszego przygotowania, natomiast w przypadku większych drzew, należy je odpowiednio wcześniej tj. minimum jeden sezon wegetacyjny wcześniej, przygotować do czynności przesadzenia, co zwiększa gwarancję jego przyjęcia w nowym miejscu. Natomiast w przypadku gdy drzewo takie obumrze, ponoszone są dodatkowo opłaty wyliczone na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Niezależnie od powyższego, zakup maszyny w ramach budżetu obywatelskiego nie do końca spełnia zasady ogólnodostępności oraz pozostaje sprzeczny z zapisem Regulaminu tj. generuje roczne koszty utrzymania wyższe niż 30% wartości zadania.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Opis projektu

Na terenie miasta w najbliższych latach planowane jest powstanie wielu budynków i osiedli, co przeważnie poprzedza masowa wycinka drzew, często dużych i zdrowych, nie zagrażających otoczeniu. Miasto staje się coraz szybciej betonową pustynią. Młode drzewka sadzone w ramach kompensacji usychają pod wpływem zanieczyszczeń powietrza i gleby i w niewielkim stopniu zastępują zniszczone duże okazy. Jednocześnie postępujące dogęszczanie zabudowy zmniejsza dostępność terenów rekreacyjnych dla mieszkańców, wpływając na ich zdrowie. Oto przykładowy opis urządzenia: http://multione-csf.pl/przesadzarka-do-drzew/
Przykładowa cena jednej przesadzarki to ok 42.000zł http://allegro.pl/przesadzarka-do-drzew-ogrod-i7250940317.html

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nawiązanie przez gminę stałej współpracy z firmą wykonującą przesadzenia, opcjonalnie zakup przesadzarek dużych drzew dla Zarządu Zieleni Miejskiej, pozwoli ograniczyć zgubne skutki ogołacania kolejnych obszarów z zieleni. Przesadzone drzewa mogą trafić do nowych parków, poprawiając ich atrakcyjność.
Oto ilustracja skali zniszczeń drzewostanu miasta: http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/bez-zezwolenia-wycieto-juz-ponad-1000-drzew-w-miescie,11833722/

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przesadzenie 100 drzew koszt przesadzenia jednego drzewa 20 000,00 PLN
20 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja projektu Wykonanie przesadzeń, zakup/wynajem firmy 2019
20 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×