Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Montaż zegarów odmierzających czas do zmiany świateł .

Projekt odrzucony: Projekt zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 12 Uchwały Rady Miasta Krakowa XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa – pkt 6 zgodnie z którym , w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane „ zadania które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich w tym prawa własności ” oraz pkt 4 zgodnie z którym, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane „ zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami…” Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.05.2017 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, wyświetlacze czasu montowane są tylko na skrzyżowaniach z sygnalizacją stałoczasową. W Krakowie są już zamontowane liczniki na wszystkich skrzyżowaniach, gdzie taki program jeszcze pracuje . Pozostałe sygnalizacje na terenie Krakowa pracują na programie zmiennoczasowym, dla których montaż liczników nie jest przewidziany.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Montaż zegarów odmierzających czas do zmiany świateł na obwodnicach i głównych drogach dojazdowych w obrębie skrzyżowań ulic Krakowa .

Dodatkowe lokalizacje: Obwodnice i główne drogi dojazdowe w obrębie Krakowa .

Opis projektu

Montz zegarow odmierzajacych czas do zmiany swiatel na glownych  skrzyzowaniach , obwodnicach i glownych drogach  wlotowych w obrebie Krakowa do WYCZERPANIA  srodkow finansowych.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Montaz zegarow odmierzajacych czas do zmiany swiatel spowoduje ;

1.Uplynnienie ruchu samochodow na ulicach Krakowa.
2.Zmniejsza sie korki  na ulicach .
3.Dostosowanie szybkosci dojazdu samochodow do skrzyzowania.
4.Szybsze ruszanie z pod swiatel pojazdow ,tym samym zwiekszy sie ilosc przejezdzajacych pojazdow na 1 cyklu  swiatel.
5.Kierowcy zaoszczedza pieniadze na benzyne ,a Mieszkancy Krakowa MNIEJ BEDA wdychac SPALIN .

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wybor miejsc do montazu zegarow. Montaż zegarów na skrzyżowaniach i drogach . 2 400 030,00 PLN
2 400 030,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór miejsc, druga polowa 2018 . Montaż zegarów 2019 . Wybór i montaż zegarów na skrzyżowaniach i drogach . 2019
2 400 030,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×