Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica II NR 7:

To tu – potęgi krakowskiego przemysłu z Grzegórzek

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica II

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielnica II Grzegórzki

Dodatkowe lokalizacje: 1. ul. Grzegórzecka 69, dawna C.K. Uprzywilejowana Fabryka Machin i Narzędzi Rolniczych Ludwika Zieleniewskiego 2. ul. Masarska 2/4, dawna Polsko- Szwajcarska Fabryka Czekolady Suchard S.A. (Wawel) 3. ul. Rzeźnicza 28, dawna Rzeźnia Miejska 4. ul. Fabryczna 13, dawna Wytwórnia Państwowego Monopolu Spirytusowego 5. Żólkiewskiego 17-19, dawna C.K. Uprzywilejowana Fabryka Maszyn i Urządzeń Rolniczych Marcina Peterseima

Opis projektu

Przedsięwzięcie zostanie poprzedzone konkursem na formę zaprezentowania przemysłowego charakteru dzielnicy, który będzie zorganizowany wśród studentów i absolwentów kierunków artystycznych. Oznakowanie będzie tworzyło spójną całość, współgrając z obecnym charakterem otoczenia, ale nawiązując do charakterystyki prezentowanych obiektów i tematyki działalności. Nie wskazujemy jak będzie wyglądało oznakowanie - liczymy na artystyczną inwencję osób zgłaszających się do konkursu.

Projekt zakłada oznakowanie takich miejsc, jak:
  • C.K. Uprzywilejowana Fabryka Machin i Narzędzi Rolniczych Ludwika Zieleniewskiego, ul. Grzegórzecka 69,
  • Polsko- Szwajcarska Fabryka Czekolady Suchard S.A. (Wawel), ul Masarska 2/4,
  • Rzeźnia Miejska, ul. Rzeźnicza 28,
  • Wytwórnia Państwowego Monopolu Spirytusowego, ul. Fabryczna 13,
  • C.K. Uprzywilejowana Fabryka Maszyn i Urządzeń Rolniczych Marcina Peterseima, ul. Żólkiewskiego 17-19
Aby skupić uwagę jak największej grupy odbiorców, oznakowanie powinno znaleźć się w miejscach ogólnodostępnych i uczęszczanych, nie konkretnie na gruntach, na których stały te obiekty. Montaż oznaczeń odbędzie się w pasach drogowych (chodnikach) zarządzanych przez Gminę Kraków, ale przyległych do wskazanych adresów.

Materiały źródłowe takie, jak fotografie czy informacje historyczne zostaną pozyskane z zasobów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Właściwa jednostka miejska przeprowadzi konkurs na opracowanie koncepcji oznakowania wskazanych miejsc. Zadaniem jednoetapowego konkursu będzie wyłonienie najlepszej pracy projektowej pod względem plastycznym. Szczegółowość zwycięskiego projektu ma umożliwić płynne zlecenie produkcji (po uprzednim wyborze wykonawcy) i montaż oznaczeń.

Dla zwycięzcy konkursu zostanie przewidziana nagroda pieniężna, co ma zachęcić do wzięcia w nim udziału. Z kolei w warunkach konkursu zostanie zapisany maksymalny koszt realizacji projektu zapewniający jego wykonalność.

Jednocześnie zakładamy możliwość rozwinięcia pomysłu w przyszłości o kolejne, warte pamięci miejsca w dzielnicy.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Oznakowanie to pomysł na docenienie bogatej i niebanalnej historii dzielnicy. Chcemy w symboliczny sposób o tym pamiętać, ocalić od zapomnienia potęgi krakowskiego przemysłu, które w tej dzielnicy ulokowały prosperujące fabryki. Chcemy aby przekazywać tę wiedzę dalej nowym mieszkańcom, kolejnym pokoleniom, spacerowiczom, turystom.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Produkcja i montaż oznaczeń wskazanych obiektów Produkcja i montaż oznaczeń wskazanych obiektów 15 000,00 PLN
Nagroda dla zwycięzcy konkursu na opracowanie koncepcji oznaczeń Nagroda dla zwycięzcy konkursu na opracowanie koncepcji oznaczeń 5 000,00 PLN
20 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie konkursu na opracowanie koncepcji oznaczeń I kwartał 2019r
Przeprowadzenie konkursu i wybór zwycięzcy II kwartał 2019r.
Wybór wykonawcy oznaczeń i zlecenie ich produkcji III kwartał 2019r.
Montaż oznaczeń IV kwartał 2019r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizację projektu „To tu – potęgi krakowskiego przemysłu z Grzegórzek” obejmującego zaprojektowanie i zrealizowanie oznakowania upamiętniającego przemysłowy charakter dzielnicy Grzegórzki opiniuje się pozytywnie. Dla zachowania jednolitej, czytelnej i rozpoznawalnej formy oznakowania obiektów przemysłowych właściwym sposobem realizacji zadania jest włączenie proponowanych obiektów do istniejącego „Krakowskiego Szlaku Techniki” i zaprojektowanie formy oznakowania zgodnego z wzorem oznakowania dla takiego szlaku. Ponadto dla zachowania spójnego i harmonijnego wizerunku miasta wnosi się o realizację projektu tablic zgodnie z całościową koncepcją i wzorami dla tego typu tablic projektowanych w ramach kompleksowego projektu Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie. Sugeruj się także zastosowanie informacji zbiorczej na jednym nośniku np. totem, w celu ograniczenia dodatkowej ilości nośników i elementów małej architektury. Jednocześnie informuję, że właściwa ocena merytoryczna projektu będzie możliwa dopiero po przedstawieniu projektu wykonawczego. Przypomina się, że w przypadku realizacji wniosku należy przedłożyć projekt do oceny właściwym służbom konserwatorskim oraz zarządcy pasa drogowego.
20 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×