Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 13 NR 11:

Kulturalne Bagry

Edycja Budżet Obywatelski 2018 Projekt lokalny - 13 Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Zalew Bagry

Opis projektu


Projekt „Kulturalne Bagry” będzie składał się z trzech modułów, pozwalających najbardziej efektywnie wykorzystać atuty miejsca oraz w szeroki sposób odpowiedzieć na jego potrzeby: Moduł I – cykl rodzinnych warsztatów „Gramy w zielone”, realizowanych w Parku Bagry Wielkie raz w miesiącu w okresie kwiecień-wrzesień, dotyczących lokalnej przyrody i jej zasobów. Uczestnicy będą m.in. podglądali ptaki i poznawali ich zwyczaje, wykonywali własne domki dla owadów, robili zielnik, majsterkowali, a także poznawali sekrety jeziora i podejmowali działania w obszarze miejskiej partyzantki ogrodniczej. Warsztaty będą miały charakter trzygodzinnych spotkań realizowanych częściowo w terenie, częściowo pod dachem. Przewidywana grupa 30 osób; Moduł II – cykl warsztatów „Zróbmy to sami” – o różnorodnej tematyce, dla różnych grup odbiorców, prowadzonych przez ludzi, którzy są specjalistami w jakiejś dziedzinie, a mieszkają lub działają w okolicy np.  florystyczne – pani kwiaciarka, rowerowe (dotyczące m.in. konserwacji sprzętu)) – lokalny zakład; artystyczne oraz dotyczące dziedzictwa miejsca – Fundacja, mająca swoją siedzibę w pobliżu. Przewidujemy również warsztaty, podczas których poznamy wybrane znaki Polskiego Języka Migowego (w pobliżu znajduje się osadek dla niedosłyszących”) i wykorzystując elementy komunikacji niewerbalnej rozwiniemy zmysły, mowę ciała i koordynację ruchową; warsztaty sportowe, m.in. żeglarskie dla rodzin. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu w okresie styczeń – grudzień, częściowo w terenie, częściowo pod dachem, dla grupy ok. 30 osób. Moduł III – „Kulturalny Plac Zabaw” – stworzony z myślą o dzieciach i rodzicach. W programie znajdzie się m.in. poznawanie gier i zabaw, w jakie dawniej bawiły się dzieci, tworzenie zabawek z patyków i innych znajdujących się pod ręką materiałów, działania z zakresu land art i plenery artystyczne, tworzenie sensorycznych ścieżek ekologicznych, koncerty na własnoręcznie wykonanych instrumentach, joga art, przygotowywanie teatrzyków, spotkania z opowieścią. Planujemy, że zajęcia odpowiedzą także na konkretne bolączki dostrzegalne w przestrzeni, jak np. bazgroły i rasistowskie napisy, wulgarny język, śmiecenie, dlatego planujemy warsztaty dotyczące tolerancji, wielokulturowości oraz bon tonu. Spotkania będą odbywały się w terenie oraz pod dachem – wszystko w okolicach jeziora Bagry.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Okolice parku Bagry Wielkie stały się w ostatnim czasie terenem wielu inwestycji mieszkaniowych, które kilkunastokrotnie zwiększyły liczbę mieszkańców, ponadto obszar ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem Krakowian, jeżeli chodzi o miejsce spędzania czasu wolnego. Jednocześnie rejon pozostaje kulturalną pustynią – nie działają tu żadne instytucje kultury. Mieszkańcy, chcąc skorzystać z oferty np. domu kultury zmuszeni są dojeżdżać, co zwłaszcza w tygodniu stanowi duży problem, ze względu na korki, brak miejsc parkingowych itp. Realizacja przedsięwzięcia wypełni tę oczywistą lukę, umożliwiając dostęp do kultury i związanych z tym profitów, jak społeczna integracja, czy wzrost poczucia więzi z miejscem. Projekt nie tylko bezpośrednio odpowiada na potrzeby mieszkańców dzielnicy ale i miasta ogółem. W sezonie wiosenno - jesiennym Bagry są popularnym terenem rekreacyjnym, a liczba odwiedzających je ludzi będzie jeszcze wzrastała ze względu na dalsze planowane miejskie inwestycje. Odpoczywające tutaj osoby są doskonałymi odbiorcami nietypowej, bo pozasystemowej oferty kulturowej. Na pewno znaczenie ma to, co głosi znane powiedzenie, że „kultura łagodzi obyczaje” – niestety, masy weekendowiczów nie zawsze stosują się do powszechnie przyjętych zasad ładu społecznego, a zachowania patologiczne stanowią dużą bolączkę okolicy. Kulturalne formy spędzania czasu, zwłaszcza przyczyniające się do edukacji dzieci i młodzieży, przyczynią się do rozwiązania niektórych problemów widocznych w przestrzeni. Projekt wykorzystuje walory miejsca, w nowatorski sposób zapewniając możliwości udziału w kulturze i przyczyniając się do społecznej aktywizacji. Naszym obowiązkiem, jako Krakowian jest prewencyjne zapobieganie edukacyjno-kulturowej recesji rejonu Bagrów Wielkich - miejsca przecież tak urokliwego i pełnego potencjału. Bez atrakcyjnej oferty kulturalnej Bagry będą gnuśnieć pod zwałami pogrillowych odpadków, puszek i innych zanieczyszczeń; ściany budynków będzie „zdobić” bynajmniej nie artystyczne graffiti, a najmłodsi, uczący się dopiero czytać mieszkańcy, szybko poznają znaczenie naściennych wulgaryzmów.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Moduł I Cykl rodzinnych warsztatów „Gramy w zielone”. 6 (miesięcy) * 2 000zł = 12 000 zł 12 000,00 PLN
Moduł II Cykl warsztatów „Zróbmy to sami". 12 (miesięcy) * 2000 zł = 24 000 zł 24 000,00 PLN
Moduł III Kulturalny Plac Zabaw” – stworzony z myślą o dzieciach i rodzicach. 12 (miesięcy) * 2000 zł = 24 000 zł 24 000,00 PLN
60 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Moduł I Cykl rodzinnych warsztatów „Gramy w zielone”. Raz w miesiącu. kwiecień - wrzesień
Moduł II Cykl warsztatów „Zróbmy to sami". Raz w miesiącu. styczeń - grudzień
Moduł III Kulturalny Plac Zabaw” – stworzony z myślą o dzieciach i rodzicach. Raz w miesiącu. styczeń - grudzień
Charakterystyka długoterminowych skutków: Warsztaty organizowane w okolicy gdzie brakuje instytucji kultury, których celem jest animacja kulturalna oraz integracja mieszkańców przyczynią się do edukacji dzieci i dorosłych w kwestii aktywnych form spędzania wolnego czasu. Zajęcia odbywające się w terenach rekreacyjnych będą ciekawą alternatywą dla tych prowadzonych w domach kultury.
powrót