Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

USIĄDŹ, ODPOCZNIJ, POCZYTAJ – ARANŻACJA KRAKOWSKICH PLACÓW

Projekt odrzucony: Projekt zostaje odrzucony w związku z niespełnieniem wymogów ujętych w § 12 załącznika do uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, t.j.: § 12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: „4) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta”; W myśl zapisów zarządzenia Nr 2892/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie (z późn.zm.) Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa czasowo udostępnia plac Wolnica na cele wskazane w zarządzeniu Nr 1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni. W załączniku nr 6 do zarządzenia Nr 2892/2016 Prezydenta Miasta Krakowa wskazane są imprezy stałe, cyklicznie odbywające się na placu, ponadto odbywają się w tym miejscu także inne mniejsze imprezy i wydarzenia, które nie są wpisane do ww. zarządzenia. Lokalizacja obiektów przestrzennych (projekt zakładał ustawienie leżaków, puf, hamaków oraz stworzenie połączenia parku, czytelni, kwiaciarni oraz placu zabaw) na placu Wolnica uniemożliwiłaby organizację zaplanowanych imprez i innych przedsięwzięć. „6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności”; Wnioskodawca nie dysponuje zgodą Muzeum Narodowego na proponowane w projekcie zagospodarowanie placu przed gmachem głównym Muzeum.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: propozycje: plac przed Muzeum Narodowym, plac Wolnica

Opis projektu

Projekt ma na celu przekształcenie pustych, niewykorzystanych krakowskich placów w atrakcyjniejsze miejsca, przyjazne zarówno mieszkańcom jak i turystom. Pomysł opiera się na połączeniu parku, czytelni, kwiaciarni oraz placu zabaw. Całość powstawałaby pod kierownictwem architekta lub artysty, współgrając z otoczeniem. Proponowanymi lokalizacjami są: plac Wolnica i plac przed głównym gmachem Muzea Narodowego.
Projekt zakłada przede wszystkim stworzenie punktów wymiany książek i roślin. Książki przechowywane byłyby w kilku stojących na placu szafkach/komodach (myślę tu ogólnie o meblach z szufladami). Każdy mógłby przyjść, zostawić książkę w jednej z szuflad oraz wziąć tę która mu się spodoba. Meble pochodziłyby z odzysku (aspekt ekologiczny) oczywiście ładnie odnowione i odpowiednio zabezpieczone.
Rośliny (mówimy o roślinach i kwiatach doniczkowych, przechowywanych w mieszkaniach) pozostawiane byłyby na specjalnie do tego celu wykonanych, drewnianych „konstrukcjach”. Drewno również w tym przypadku pochodziłoby z odzysku. Oba te punkty połączone ze sobą, zostałyby wykonane w  artystyczny, miły dla oka sposób.
Projekt jest skierowany do wszystkich, również do rodzin z dziećmi. Z myślą o najmłodszych zostałby stworzony specjalny „ruchomy plac zabaw”. W tym celu chciałabym wykorzystać wielkie, wykonane z miękkiego materiału klocki takie, jakie czasami możemy spotkać w niektórych świetlicach. Miałyby one postać różnokolorowych sześcianów, o kilku rozmiarach. Dzieci do woli mogłyby bawić się nimi, budując z nich zamki, domki czy fortece.
Natomiast dla rodziców, spacerowiczów czy innych chętnych znalazłoby się upragnione miejsce do wygodnego odpoczynku. Zostałyby ustawione leżaki, pufy oraz hamaki miejskie. Dodatkowo, pojawiłyby się małe stoliczki ( w postaci np. skrzynek współgrających z punktem wymian).
Oczywiście do dobrego wypoczynku potrzebna jest również zieleń. Dookoła placu ustawiono by duże donice z kompozycjami z wykorzystaniem kwiatów i innych roślin ( np. bluszczu, ozdobnych traw).
Każde takie miejsce powstałoby w oparciu o współpracę z lokalnymi właścicielami restauracji. Powstaje bowiem konieczność chowania na noc wszystkich „przemieszczających się”  rzeczy (leżaki, pufy, klocki itd.). Jednak tak zaaranżowany plac mógłby przynieść znaczące zyski restauracji czy kawiarni, a w przypadku muzeum zwiększyć liczbę zwiedzających.


 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu przede wszystkim lepsze, ciekawsze wykorzystanie krakowskiej przestrzeni publicznej oraz stworzenie komfortowych miejsc do miejskiego odpoczynku. Jest on adresowany do wszystkich; do mieszkańców, turystów, osób samotnych, rodzin z dziećmi, młodzieży, dorosłych...
Punkty wymian z pewnością przyczyniłyby się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Przeczytane już książki mogłyby zostać ponownie wykorzystane, co przełożyłoby się na wzrost czytelnictwa. Natomiast rośliny doniczkowe często rozrastają się tak, że nie mamy co już z nimi zrobić  i w takim wypadku zamiast wylądować na śmietniku znalazłyby swoje miejsce np. w nowo urządzanym przez kogoś mieszkaniu.  
„Ruchomy plac zabaw” jest rozwiązaniem stosunkowo niedawnym i nie został on jeszcze dostatecznie wyeksploatowany przez dzieci. Nie jest to również trwałe zobowiązanie, równie dobrze klocki mogą zostać w przyszłości wykorzystane w innym miejscu. Zabawa na tak zaaranżowanym placu pobudziłaby wzrost kreatywności u najmłodszych.
W tym czasie rodzice (nie oddalając się od pociech) mieliby możliwość wygodnego odpoczynku np. czytając nowo nabytą książkę. Ważnym elementem było również przeniesienie zieleni z parków na krakowskie ulice. Korzyść odnieśliby też okoliczni właściciele restauracji.
Taki plac stałby się idealnym miejscem spotkań. Znalazłoby się coś dla każdego. Mieszkańcy mogliby wymienić się książkami i roślinami. Spacerowicze spokojnie zjeść ciastko, lody, odpoczywając wokół zieleni, a dzieci pobawić się na niestandardowym placu zabaw.

 

Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
zaprojektowanie i wykonanie I/II kwartał 2019
oddanie do użytku maj/czerwiec 2019
0,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×