Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 61:

70 dobrych uczynków na 70 lat Nowej Huty

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: Dzielnica XIV CzyżynyDzielnica XV MistrzejowiceDzielnica XVI BieńczyceDzielnica XVII Wzgórza KrzesławickieDzielnica XVIII Nowa Huta

Opis projektu

70lecie Nowej Huty to dobra okazja żeby przypomnieć o jej korzeniach, ale poza organizacją wydarzeń jubileuszowych w nowohuckich dzielnicach powinien zostać także realny ślad. Nowa Huta powstawała w idei porozumienia i wzajemnego wsparcia. W ramach tego chcemy zaproponować 70 dobrych uczynków w pięciu nowohuckich dzielnicach. Mieszkańcy mieliby wybrać gdzie:

- odnowione zostanie 10 skwerów i zorganizowane na nich zostaną pikniki sąsiedzki
- ustawione zostanie 20 stojaków rowerowych w formie odwróconej litery U wykonanej ze stali nierdzewnej
- odmalowane zostanie 20 ścian budynków publicznych ( jednostek miejskich, szkół, przedszkoli ) z bazgrołów
- posadzone zostaną w 20 miejscach nowe drzewa i krzewy
Takie miejsca zostaną oznakowane jako zrealizowane na 70lecie Nowej Huty zostawiając trwały ślad po jubileuszu. Dzięki piknikom na odnowionych skwerach będzie także możliwość integracji mieszkańców i włączenia ich w obchody. W realizację zadań także powinni być włączeni mieszkańcy, którzy mogą uczestniczyć w sadzeniu drzew, zamalowywaniu bazgrołów itp.
Mieszkańcy wskazywaliby przez internet miejsca realizacji konkretnych projektów z podziałem na pięć nowohuckich dzielnic. W każdej zrealizowana miałaby być 1/5 zadań czyli 2 skwery, 4 stojaki, 4 odmalowania i 4 nasadzenia.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzielnice nowohuckie wymagają wielu inwestycji, w tym także podstawową infrastrukturę, która od czasu powstania w wielu miejscach nie przeszła nawet drobnych remontów. 70lecie założenia Nowej Huty jest doskonałą okazją do realizacji tych inwestycji.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Nasadzenie krzewów Zakup i sadzenie wraz z przygotowaniem terenu i wyściółkowaniem nasadzeń - krzewy 10 x 50 szt x 30 zł=15000 zł 15 000,00 PLN
Stojaki rowerowe Zakup i montaż 20 szt stojaków rowerowych - 20 x 500 zł 10 000,00 PLN
Zamalowanie bazgrołów Zamalowanie bazgrołów na 20 ścianach - 20 x 2 tys. zł 40 000,00 PLN
Nasadzenia drzew Zakup i sadzenie wraz z przygotowaniem terenu i wyściółkowaniem nasadzeń - drzewa ( 16-18 cm ) 20 szt x 1000=20000 zł 20 000,00 PLN
Pikniki Zorganizowanie sąsiedzkich pikników - 10 x 10 tys. zł 100 000,00 PLN
185 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ustawienie stojaków Ustawienie 20 nowohuckich stojaków rowerowych Luty - marzec 2019
Zamalowanie bazgrołów Zamalowanie bazgrołów na 20 ścianach Kwiecień - maj 2019
pikniki zorganizowanie sąsiedzkich pikników Maj - Lipiec 2019
Nasadzenia drzew i krzewów Nasadzenie 20 drzew i krzewów Marzec - czerwiec 2019

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: odnowione skwery, poprzez zmianę zagospodarowania , nowe nasadzenia drzew i krzewów zwiększą atrakcyjność i poprawią estetykę miejsc w nowohuckich dzielnicach. Tereny będą służyć wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców.
185 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×