Projekt lokalny - Dzielnica XV NR 8:

Kino pod chmurką - Wieczory komedii

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica XV - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: Tereny zielone znajdujące się w dzielnicy XV Mistrzejowice - do wyboru: Planty Mistrzejowickie Park Tysiąclecia tereny obok ogrodu jordanowskiego przy ul. Wawelskiej

Opis projektu

Projekt ten jest kontynuacją zwycięskiego projektu w ramach BO w roku 2017, stąd też będzie to jego druga edycja pod nazwa Kino pod chmurką – Wieczory komedii.


Projekt obejmuje organizację darmowych pokazów filmowych dla mieszkańców Dzielnicy XV na terenach zielonych znajdujących się w Mistrzejowicach. Będą to np. Planty Mistrzejowickie, Park Tysiąclecia lub też tereny zielone przy ul. Wawelskiej.

Projekcje odbędą się wymiennie w sobotę bądź niedzielę, w okresie od czerwca do września. Łącznie planowane jest zorganizowanie 6 seansów filmowych poprzedzonych festiwalem food trucków, festynem rodzinnym i innymi towarzyszącymi wydarzeniami. W tej edycji projektu motywem przewodnim będą znane i lubiane komedie, nie tylko polskie, ale i zagraniczne.

Filmy, które zostaną wyświetlone, zostaną wybrane podczas głosowania na portalu społecznościowym Facebook. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu popularyzację kinematografii, a także integrację mieszkańców dzielnicy. Pozwoli on spędzić w nieco odmienny sposób letnie wieczory, być może stanie się alternatywą na lato w mieście. Dla tych mieszkańców, który nie będą mogli pozwolić sobie w tym czasie na urlop z pewnością będzie to coś innego. Cykliczność tego projektu to jedna z jego cech, więc mamy nadzieję, że wpisze się on w kalendarz stałych wydarzeń w dzielnicy XV.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Organizacja imprezy: wynajem firmy zajmującej się przygotowaniem kin plenerowych Organizacja 6 seansów filmowych 27 000,00 PLN
Organizacja wydarzeń towarzyszących Festiwal food trucków, festyn rodzinny i inne wydarzenia mające charakter integrujący mieszkańców 13 000,00 PLN
Reklama Druk plakatów, banerów, ulotek 5 000,00 PLN
45 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie wydarzenia wynajem firmy organizujące kino plenerowe, wybór listy filmów, druk plakatów, ulotek, banerów maj - czerwiec 2019
Kampania promocyjna działania promujące wydarzenie czerwiec - sierpień 2019
Wydarzenia właściwe projekcje filmów komediowych i imprezy towarzyszące lipiec - sierpień 2019

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Popularyzacja kinematografii Integracja mieszkańców dzielnicy Atrakcyjna, bezpłatna oferta kulturalna dla mieszkańców dzielnicy

×