Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 32:

Rewitalizacja zieleni przy budynku os. Sportowe 24 Kraków

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Osiedle Sportowe, Kraków, Polska

Opis projektu

Rewitalizacja zieleni od strony podwórka os. Sportowe 24 w Krakowie. Nasadzenie  nowych trawników , krzewów, pielęgnacja drzew. Naprawa murków oraz schodów przed wejściem do bramy.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Przy budynku os. Sportowe 24 w Krakowie istnieje duże podwórko . Teren ten należy do Gminy. Zieleń jest zaniedbana, nigdy od początku istnienia nie pielęgnowana należycie. Drzewa i krzewy są zaniedbane.Metalowe  suszarki do wieszania prania skorodowane, zagrażające bezpieczeństwu. Murki które niegdyś były ozdobą Nowej Huty również wymagają remontu. Dla ludzi starszych, a takich jest najwięcej , podwórko jest miejscem odpoczynku i spotkań towarzyskich. Zadbana zieleń i wygodne ławki dla seniorów byłyby wielkim ułatwieniem w codziennym funkcjonowaniu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Wykonanie projektu, uzyskanie odpowiednich zezwoleń i opinii 15 000,00 PLN
Realizacja 105 000,00 PLN
120 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Wykonanie projektu, uzyskanie odpowiednich zezwoleń i opinii II/ III kwartał 2019
Realizacja Wykonanie robót zgodnie z projektem III - IV kwartał 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Rewitalizacja przestrzeni przy budynku os. Sportowe 24 wpłynie na poprawę jakości wspólnej przestrzeni, zarówno pod względem funkcji wypoczynkowej jak i komunikacyjnej. Prace związane z wykonaniem nowych nasadzeń zieleni podniosą walory estetyczne, jak i rekreacyjne miejsca, wpłyną pozytywnie na komfort życia, a przede wszystkim jakość wypoczynku mieszkańców z różnych grup wiekowych.
120 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×