Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 38:

Dzieci tkwiące tylko w sieci, mają w głowie same śmieci

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102

Opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażowego programu spotkań dla uczniów z klas V-VIII szkół podstawowych, którego celem jest ukazanie pozytywnych i negatywnych oddziaływań sieci na młodego człowieka. W ramach takiego spotkania uczestnicy mieliby okazję:
- obejrzeć film na podstawie specjalnie przygotowanego spektaklu teatralnego obrazujący zagrożenia płynące ze zbyt długiego przebywania w świecie wirtualnym,
- spotkać się z psychologiem i dowiedzieć się, jak nie wpaść w sidła uzależnienia od internetu,
- na podstawie konsultacji ze Strażą Miejską dowiedzieć się jakie są największe niebezpieczeństwa przebywania w sieci.
Ponieważ problem uzależnienia dzieci od telefonów, tabletów staje się coraz częstszy, a rodzice często nie mają świadomości ile czasu ich pociechy spędzają na grach i rozmowach w sieci, program byłby rozszerzony o dodatkowe spotkania dla rodziców.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obecnie dzieci i młodzież muszą mieć cały czas dostęp do internetu w celu słuchania muzyki, „miziania” ekranu, grania, wysyłania komunikatów przy pomocy emotikon. Tracą umiejętność prowadzenia rozmów, ubożeje ich słownictwo, nie potrafią się zachować w grupie, tracą zdolność empatii, muszą być cały czas dobodźcowani, przez co nie potrafią się zrelaksować i często skutkuje to agresją i frustracją.
Wiele dzieci nie ma świadomości jakie są prawne ograniczenia dotyczące materiałów zawartych w sieci, że to co w niej się pojawi, już zostaje na zawsze. Nie znają też pojęcia „cyberprzemocy” i konsekwencji z niej płynących. Bardzo często też nie wiedzą i nie mają świadomości gdzie przebiega granica między korzystaniem z internetu jako źródłem wiedzy i racjonalnej rozrywki a uzależnieniem od przebywania w sieci. Dlatego wydaje się bardzo ważne by uświadomić dzieciom i młodzieży różne aspekty korzystania z sieci.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Monitor interaktywny 75-calowy z dotykowym ekranem Monitor interaktywny 75-calowy z dotykowym ekranem 10 000,00 PLN
Przedstawienie Materiały i dekoracje do przedstawienia oraz jego nagranie 2 000,00 PLN
Materiały do zajęć Materiały potrzebne dla uczestników zajęć, dodatkowe materiały na pamiątkę - różnego rodzaju gadżety 3 000,00 PLN
Koszt prowadzących 2-godzinne zajęcie 500 zł za prowadzenie 2-godzinnych zajęć z klasą 25 osób razy 20 spotkań 10 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowania Opracowanie spektaklu i jego nagranie I połowa 2019
Opracowanie tematyki spotkań Na podstawie konsultacji z SMMK, Policją, psychologami i nauczycielami I kwartał 2019
Harmonogram spotkań Przygotowanie harmonogramu spotkań, pozyskanie grup ze szkół z terenu miasta Krakowa II kwartał 2019
Realizacja Realizacja 20 spotkań IV kwartał 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 jako placówka wychowania pozaszkolnego organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Projekt zakłada organizację spotkań dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, poświęconych zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem i twórczym korzystaniem z sieci, a także niebezpieczeństwom wynikającym z nadmiernego korzystania z internetu.
25 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×