Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Strzelnica Sportowa pod trybuną przy boisku KS Bieżanowianka

Projekt odrzucony: Do realizacji takiego obiektu wymagana jest pełna dokumentacja wielobranżowa oraz pozwolenie konserwatorskie (obiekt kubaturowy usytuowany pod trybuną), szacuje się,iż budowa takiego obiektu może wynosić od 5-10 ml zł co znacznie przekracza kwotę BO.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Klub Sportowy Bieżanowianka ul. Lipowskiego 5 Kraków

Opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie  strzelnicy sportowej wielofunkcyjnej do rozgrywania konkurencji strzeleckich na 50m, 25m i 10m wraz z zapleczem.  Strzelnica usytuowana będzie częściowo pod  trybuną wschodnią i płytą boiska do piłki nożnej KS Bieżanowianka. Strzelnica będzie obiektem ogólnodostępnym dla osób uprawiających strzelectwo  jak i wszystkich mieszkańców Krakowa pod opieką instruktorów . Jej budowa pozwoli na realizowanie w sposób bezpieczny pasji strzeleckich i rozwój strzelectwa sportowego i sportów obronnych na terenie Krakowa oraz kształtowanie postaw sportowych i  proobronnych młodzieży. Da również możliwość rozgrywania zawodów strzeleckich klubowych, lokalnych , okręgowych i ogólnopolskich. Pozwoli również na bezpieczne i komfortowe przebywanie podczas meczów piłki nożnej na nowoczesnej trybunie.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Strzelectwo sportowe jest dynamicznie rozwijającą się dyscypliną w polsce i na świecie . W Krakowie istnieje tylko jedna ogólnodostępna strzelnica która znajduje się za Krakowem od strony północnej. W części południowej miasta nie ma takiego obiektu do uprawiania dyscyplin strzeleckich. Klub Sportowy Bieżanowianka pozyskałby nowoczesny obiekt sportowy, który złużyłby zarówno jako trybuna dla kibiców piłki nożnej jak i umożliwiłby prowadzenie na terenie klubu sekcji strzeleckiej. Klub Sportowy Bieżanowianka współpracuje z wieloma  szkołami w tym z szkołami które prowadzą klasy mundurowe. Klub posiada możliwości organizacyjne i kadrowe do prowadzenia strzelnicy. Projekt , jest uzgodniony z zarządcą terenu ( KS Bieżanowianka , ZiS).

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Wykonanie projektu obiektu 150 000,00 PLN
Koszt wykonania obiektu Całkowity koszt wykonania prac adaptacyjnych , budowlanych i zagospodarowania terenu. 2 250 000,00 PLN
2 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Sporządzenie projektu 2019-03-01
Zatwierdzenie projektu 2019-08-01
Start Budowy 2019-09-01
Oddanie do użytku 2019-12-31
2 400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×