Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

MAŁY MODELARZ

Projekt odrzucony: Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej modelarni dla dzieci i młodzieży oraz doposażenie pracowni w specjalistyczne narzędzia i nowoczesne materiały. Projekt został odrzucony ponieważ wskazana w projekcie modelarnia należy do stowarzyszenia Aeroklub Krakowski. Celem Budżetu Obywatelskiego jest zgłoszenie propozycji zadania do zrealizowania, nie natomiast zgłoszenie propozycji wraz ze zgłoszeniem podmiotu, który dany projekt miałby realizować. Ponadto na podstawie § 1 Regulaminu budżetu obywatelskiego (uchwała Nr XXXIV/566/15Rady Miasta Krakowa z 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa) ze środków budżetu obywatelskiego realizowane mogą zostać zadania należące do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu, natomiast art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) stwierdza, że organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert. Realizacja projektu przez podmiot wprost wskazany przez wnioskodawcę w złożonym projekcie mogłaby budzić wątpliwości co do bezstronności oraz naruszałaby przepisy ww. ustawy, natomiast § 12 ww. Regulaminu jednoznacznie stwierdza, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa. Dodatkowo realizacja projektu budżetu obywatelskiego złożonego w 2018 r. może odbyć się dopiero w 2019 r., natomiast w harmonogramie działań przedstawionym przez wnioskodawcę w złożonym projekcie realizacja zadania przewidziana jest w 2018 r., co z uwagi na przyjęty na obecny rok kalendarzowy budżet, czyni złożony projekt budżetu obywatelskiego niemożliwy do zrealizowania.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: 31-408 Kraków Sadowa 9

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej modelarni dla dzieci i młodzieży Krakowa. 

Doposażenie pracowni w specjalistyczne narzędzia i nowoczesne materiały pozwoli urozmaicić formę zajęć. 
Zajęcia w modelarni przeznaczone będą dla wszystkich zainteresowanych maszynami latającymi i chcącymi poznać zagadki ich lotów oraz nauczyć się tworzyć własne konstrukcję latające, a także w sposób miły i ciekawy spędzić wolny czas. Modelarnia na chwilę obecną zrzesza kilkudziesięciu modelarzy w wieku 7 - 18 lat oraz kilkanaście osób dorosłych. 
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora modelarstwa i odbywają się regularnie dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Budowa modeli prowadzona jest w pomieszczeniach pracowni modelarskiej. Obloty modeli swobodnie latających i zdalnie sterowanych oraz rakiet w budowie których specjalizujemy się odbywają się na terenie lotniska Aeroklubu Krakowskiego na placu modelarskim.
Zapoznanie młodzieży  z najnowszą technologią wykorzystywaną przy budowie modeli pozwoli również rozwinąć ich umiejętności z zakresu projektowania 2D oraz 3D, a także poszerzyć zakres wiedzy z programowania maszyn CNC.  Wiedza i umiejętności pozyskane dzięki temu projektowi będą kształtować techniczne zdolności naszych podopiecznych. Umiejętności te w późniejszym czasie mogą zaowocować wyborem zawodu inżyniera, tak pożądanym w dzisiejszych czasach. Dzieci podczas zajęć zdobywają również wiele umiejętności miękkich takich jak w praca w grupie. Ponadto budowa modeli kształtuje zdolności manualne oraz wyobraźnie przestrzenną.
Pracowitość, staranność, cierpliwość, dokładność to cechy, które młody modelarz zdobywa uczęszczając na zajęcia w naszej modelarni a nowe technologie oraz nowoczesne urządzenia i systemy sterowania zakupione ze środków pozyskanych w ramach budżetu obywatelskiego pozwolą na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży. Radość na twarzach dzieci i fascynacja ze stworzonych przez nie modeli są najpiękniejszą nagrodą zarówno dla instruktorów jak i wszystkich osób i organizacji wspierających naszą działalność. 
Modelarstwo to także rywalizacja sportowa, modelarnia Aeroklubu Krakowskiego regularnie organizuje zawody sportowe mające na celu popularyzacje tego sportu, ale przede wszystkim dające radość młodym modelarzom przy okazji ucząc ich zasad fair-play.
Każdego roku organizujemy cykl zawodów modelarskich pozwalających młodzieży rywalizować w wielu różnych kategoriach, zarówno wśród młodzieży lokalnej jak i na arenie międzynarodowej. Nasi mali modelarze osiągają wiele sukcesów na arenie międzynarodowej w tym tytuły Mistrzów Świata i Mistrzów Europy. Niestety geometrycznie przyrastające tempo rozwoju technologicznego już dziś powoduje, że przy obecnym wyposażeniu pracowni nie jesteśmy w stanie konkurować z innymi dużo lepiej wyposażonymi ośrodkami modelarskimi. 
Realizacja inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego powoli nam znów zdobywać najlepsze miejsca na podium w rywalizacji międzynarodowej. 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem realizacji inwestycji jest doposażenie modelarni w nowoczesny sprzęt oraz zakup niezbędnych materiałów stosowanych obecnie w modelarstwie. Nowoczesne wyposażenie pozwoli nam przyciągnąć i zainteresować tą dziedziną sportu szerszą rzeszę dzieci i młodzieży z Krakowa. Prowadzone przez nas warsztaty są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych modelarstwem lotniczym i kosmicznym.

 
Wprowadzenie młodzieży  w świat nowoczesnych technologi bez wątpienia pozwoli im na lepszy start w dorosłe życie, ponieważ technologie takie jak druk 3D czy umiejętność programowania maszyn i urządzeń w dzisiejszych czasach są wręcz codziennością i koniecznością. Praca z wykwalifikowanym instruktorem modelarstwa rozwija wśród młodzieży ich  potencjał intelektualny a czas poświęcony na zajęcia modelarskie pozwala rozwijać wiedzę techniczną oraz takie cechy jak: obowiązkowość, punktualność, dokładność.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Metalowe regały Regały pozwalają na przechowywanie w sposób uporządkowany modeli podczas ich budowy, jest to niezbędne wyposażenie każdej modelarni. 750,00 PLN
Profesjonalne modele do rywalizacji sportowej Profesjonalne modele do rywalizacji sportowej na arenie międzynarodowej wraz z wyposażeniem. 20 000,00 PLN
Zestawy narzędziowe Zestawy narzędziowe wykorzystywane do budowy modeli. 6 000,00 PLN
Frezarka CNC + niezbędny osprzęt Sterowana numerycznie frezarka pozwalająca m.in. na wykonywanie form do budowy modeli kompozytowych. 31 000,00 PLN
Drukarka 3D + filament Drukarka 3D pozwalająca na wydruk różnego rodzaju elementów zaprojektowanych na komputerze, wykorzystywanych do budowy modeli. 4 500,00 PLN
Laptop Zakup komputera pozwalającego na projektowanie w 2D i 3D oraz do obsługi frezarki oraz drukarki 3D 4 000,00 PLN
Wyposażenie elektryczne Zestawy wyposażenia zawierające aparatury zdalnego sterowania, serwomechanizmy, silnik elektryczne, regulatory napięcia, akumulatory, ładowarki. 10 000,00 PLN
Symulator modelarski Symulator modelarski wraz z komputerem pozwalający na naukę podstawowych odruchów podczas lotu modelem zdalnie sterowanym oraz szkolenie nabytych już umiejętności. 2 800,00 PLN
Model do nauki latania Zakup dwóch modeli do nauki latania młodych modelarzy 1 150,00 PLN
Drukarka laserowa + toner Drukarka pozwalająca drukować m.in. plany modelarskie, autorskie projekty, oraz wyniki na zawodach sportowych. 800,00 PLN
Remont pomieszczenia Remont pomieszczenia w którym znajdować się będą frezarka oraz drukarka 3D. 5 000,00 PLN
Podstawowe materiały do budowy modeli Podstawowe materiały takie jak balsa, listewki, pianki modelarskie niezbędne do wykonywania zarówno prostych jak i bardziej skomplikowanych modeli. 6 000,00 PLN
Materiały kompozytowe + żywica Materiały kompozytowe takie jak tkaniny szklane, węglowe, aramidowe oraz żywice wraz z utwardzaczem pozwalają na budowę zaawansowanych technologicznie modeli do rywalizacji sportowej. 2 000,00 PLN
Zestawy modeli do szkolenia podstawowego Zestawy do budowy modeli balonów, rakiet, modeli klasy F1H oraz modeli zdalnie sterowanych są fundamentem szkolenia podstawowego młodych modelarzy. 6 000,00 PLN
100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1. Przygotowanie zapytań ofertowych i kryteriów wyboru najlepszych ofert Opracowanie zapytać ofertowych na sprzęt wymieniony w kosztorysie. maj 2018
2.Wybór dostawców sprzętu Wyselekcjonowanie najlepszych ofert na dostawę sprzętu na podstanie kryteriów określonych w zapytaniach ofertowych połowa czerwca 2018
3.Złożenie zamówień Złożenie zamówień na sprzęt i realizacja jego zakupu wrzesień 2018
4.Instalacja i uruchomienie zakupionych sprzętów Instalacja i uruchomienie zakupionych maszyn i urządzeń na terenie modelarni październik 2018
5.Przeprowadzenie cyklu szkoleń Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu obsługi i programowania zakupionych urządzeń grudzień 2018

Galeria

100 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×