Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Przyjazny Autobus

Projekt odrzucony: Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa § 12 pkt4 „nie mogą być realizowane projekty które w dniu zgłaszania stoją w sprzeczności z obowiązującymi planami, politykami i programami ,w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta ” . Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji jako podmiot realizujący usługę przewozową negatywnie zaopiniowało złożony wniosek. Przedmiotowy wniosek zakłada wykonanie modyfikacji zabudowy wnętrza w sześciu autobusach obsługujących linie 482 i 182 w zakresie zwiększenia powierzchni przeznaczonej na przewóz bagaży o większych gabarytach poprzez montaż półek do ich umieszczania w czasie przejazdu. Na liniach 482 i 182 codziennie jeździ łącznie jedenaście autobusów ,które nie są w żaden sposób związane z obsługiwaną linią. Dlatego też ,propozycja wykonania modernizacji sześciu autobusów nie zabezpieczy celów postulatu wniosku złożonego przez autora. Zmiana zabudowy wnętrza autobusów wiąże się ze zmianą parametrów określonych w dokumencie homologacji autobusu oraz wykonania modyfikacji zabudowy wnętrza w autobusach co wiązałoby się ze zmianą i utratą parametrów określonych w dokumencie homologacji autobusu dopuszczonego do transportu pasażerów co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Ponadto brak jest możliwości modernizacji autobusów, które były dofinansowane ze środków unijnych.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

"Przyjazny Autobus" to projekt mający na celu poprawę komfortu pasażerów jadących na i z Dworca Głównego wraz z bagażami, jak i tych podróżujących autobusem bez niego. Głównym założeniem jest przystosowanie 6 pojazdów poprzez usunięcie czterech krzeseł na kole po prawej stronie i zamontowanie w tym miejscu 2-poziomowego stojaka, na którym wszystkie osoby korzystające z autobusu mogą pozostawić większe bagaże przeszkadzające w swobodnej wymianie i komfortowej podróży pasażerów.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wykonanie projektu pozwoli na wyeliminowanie problemu niekomfortowej jazdy autobusem, polegającej na stałym blokowaniu drzwi i przejść w środku autobusu przez walizki pasażerów i pozwoli na efektywne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz pojazdu, w tym na zwiększenie ilości osób jednocześnie podróżujących autobusem.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zakup i montaż zakup i montaż 6 półek na bagaże wraz z przystosowaniem autobusów do ich montażu. 15 000,00 PLN
15 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zamówienie odpowiednich półek zamówienie odpowiednich półek na bagaże dla konkretnego modelu autobusu druga połowa 2018
Montaż montaż i przystosowanie autobusów do realizacji projektu druga połowa 2018
15 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×