Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Szybki Autobus

Projekt odrzucony: Opinia NEGATYWNA Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa § 12 pkt 6 „ nie mogą być realizowane zadania które w dniu zgłaszania naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności”. Komenda Miejskiej Policji w Krakowie zaopiniowała wniosek negatywnie. Przedstawiony projekt budżetu obywatelskiego zakłada zmianę organizacji ruchu poprzez przeznaczenie dwóch z czterech pasów ruchu na potrzeby wytyczenia pasa autobusowego funkcjonującego w godzinach szczytu. Ulica Pilotów stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych stanowiących dojazd z północnych i północno-wschodnich części miasta do Centrum. Z uwagi na duże natężenie ruchu kołowego, jak również dużą liczbę kursów autobusów komunikacji miejskiej już obecnie powstają zatory drogowe, które generują straty czasu dla użytkowników. Wytyczenie pasów autobusowych pomimo, iż na odcinku poprawi czas przejazdu autobusów to w ujęciu globalnym sieci transportowej szerszego obszaru spowoduje przeniesienie zatorów na sąsiednie skrzyżowania i ulice. Szeroko rozumiany zysk z wprowadzenia tego rozwiązania jest za mały względem kosztów, jakie poniosą pozostali użytkownicy systemu transportowego. Proponowana zmiana organizacji ruchu w sposób istotny wpłynie na zmniejszenie przepustowości tych odcinków, a tym samym pogorszy w sposób istotny warunki ruchu. W związku z powyższym w/w projekt opiniuje się negatywnie. Informujemy również , że na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem Zarządzający ruchem drogowym może odrzucić projekt organizacji ruchu w przypadku stwierdzenia nieefektywności projektowanej organizacji ruchu.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie buspasów w obu kierunkach od mostu na ulicy OLSZYNY nad rzeczka PRĄDNIK do ronda Barei ograniczonych czasowo czyli w godzinach od 6:30 do godziny 8:30 oraz od godziny 14:30 do 17:30 by obecnie wzmocniona komunikacja autobusowa nie stała w korkach i spełniała zadanie szybkiego poruszania się po mieście. Wprowadzenie tych czasowych buspasów pozwoli uniknąć nagminnej sytuacji gdzie autobusy kursujące na tej trasie stoją bardzo często po kilka pod rząd.

Projekt zakłada wydzielenie części jezdni na odcinku od mostu przy ulicy Olszyny nad rzeką Prądnik do ronda Stanisława Barei w godzinach szczytu, tj. pomiędzy godziną 6:30 a 8:30 oraz pomiędzy godziną 14:30 a 17:30, dla wyłącznego użytku komunikacji zbiorowej, poprzez stworzenie ograniczonego czasowo buspasa. Obecnie, pomimo niedawnego zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów, z uwagi na brak specjalnie wydzielonych fragmentów jezdni, niejednokrotnie autobusy przyjeżdżają z dużym opóźnieniem, po kilka jednocześnie.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wdrożenie projektu pozwoli na znaczne poprawienie czasu podróżowania komunikacją miejską w godzinach szczytu w Krakowie i uniknąć sytuacji w których po kilka autobusów tych samych linii stoją jeden po drugim w korku dezorganizując cały rozkład KMK.

Wdrożenie projektu pozwoli na efektywną realizację celu, jakim jest terminowa i szybka komunikacja miejska. W ten też sposób poprawi się komfort podróży mieszkańców Krakowa, zarówno tych, którzy korzystają już z transportu zbiorowego, jak i tych, którzy z uwagi na wydłużenie czas podróży samochodem zdecydują się na korzystanie z komunikacji miejskiej.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Montaż infrastruktury zakup znaków drogowych oraz ich montaż wraz z malowaniem właściwego oznakowania poziomego 30 000,00 PLN
30 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonie buspasów Wykonanie buspasów druga połowa 2018

Galeria

30 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×