Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 27:

TAK DLA WILGI

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Park Rzeczny Wilga w rejonie ul. Kapelanka i ul Kobierzyńska (Działka geodez. Nr 24/9)

Opis projektu

Projekt polega na rewitalizacji parku w ramach Parku Rzecznego Wilga w rejonie ul. Kobierzyńskiej i Kapelanka. Teren działki 24/9 (obręb 31) obejmuje około 3 ha powierzchni. Teren ten częściowo dzierżawiony jest przez osoby prywatne. Pozostały obszar jest mocno zdewastowany i zaśmiecony, Dodatkową atrakcją jest ziemny szaniec austriacki otoczony fosą. Na jego terenie znajdują się zabudowania gospodarcze. Projekt zakłada uprzątnięcie śmieci, zagospodarowanie terenu wprowadzając m.in. mała architekturę ławeczki, oświetlenie. W tym modernizację i adaptacje zabudowań na terenie szańca jako centrum lokalnej aktywności, w której mieszkańcy mogli by realizować wspólne inicjatywy, urządzać wystawy artystyczne etc.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Działka 24/9 (obręb 31) jest wyjątkowo ciekawa ze względu na bogactwo różnych form kulturowo-przyrodniczych. Działka bezpośrednio graniczy z rzeką Wilga a na jej terenie zlokalizowany jest szaniec austriacki otoczony fosą, która stanowi odrębny zbiornik wodny. Jednocześnie teren jest bardzo dobrze skomunikowany - graniczy z przystankiem tramwajowym i stacją miejskiego roweru. Jednocześnie jest to miejsce niezwykle zaniedbane i zaśmiecone, a szaniec wraz z zabudowaniami nie jest w tym momencie w żaden sposób wykorzystany dla mieszkańców. Realizacja Parku Rzecznego Wilga jest oczekiwana od dawna przez mieszkańców. Poprzez korzystną lokalizację przy przystanku tramwajowym i stacji roweru miejskiego, oraz w pobliżu dużego sklepu wielkopowierzchniowego i biurowców będzie to miejsce z które skorzystać będą mogli mieszkańcy całego Krakowa, a nie tylko okoliczni mieszkańcy. Niniejszy projekt nie tylko wpłynie korzystnie na estetykę i komfort życia mieszkańców, ale również przywróci mieszkańcom zdegradowany i zaniedbany obszar zielony.  Jednocześnie szaniec FS-25 wraz z zabudowaniami może stać się miejscem integracji mieszkańców i realizacji ich aktywności obywatelskiej.

Zabudowania na Szańcu FS 25 Kapelanka

 

Obecny stan parku

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Prace projektowe i konsultacje społeczne Prace projektowe oparte o co najmniej o jedno spotkanie w ramach konsultacji społecznych 150 000,00 PLN
Inwentaryzacja i uporządkowanie terenu Inwentaryzacja stanu parku wraz z uporządkowaniem parku np. wycinka samosiejek, uprzątnięcie terenu 125 000,00 PLN
Realizacja parku Realizacja parku w tym nasadzenia nowej roślinności, instalacja drobnej architektury (ławki, kosze, latarnie parkowe), adaptacja zabudowań w szańcu pod centrum aktywności lokalnej. 2 000 000,00 PLN
2 275 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Inwentaryzacja i uporządkowanie terenu Inwentaryzacja stanu parku wraz z uporządkowaniem parku np. wycinka samosiejek I połowa 2019
Prace projektowe i konsultacje społeczne Prace projektowe oparte o co najmniej o jedno spotkanie w ramach konsultacji społecznych II połowa 2019 - 2020
Realizacja parku Realizacja parku w tym nasadzenia nowej roślinności, instalacja drobnej architektury (ławki, kosze, latarnie parkowe), adaptacja zabudowań w szańcu pod centrum aktywności lokalnej. Do końca III kwartału 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Obecnie teren jest silnie zaniedbany, utrudnione jest wejście i poruszanie po nim przez duże zakrzewienie nieuporządkowanego terenu. Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni i stworzenie tam ogólnodostępnego miejsca gdzie każdy będzie mógł spędzić czas na wolnym powietrzu. Wprowadzenie małej architektury w tę przestrzeń dodatkowo podniesie komfort jego użytkowania.
2 275 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×