Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 55:

Nowe miejsca relaksu przy zdrojach artezyjskich

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Ratuszowy - Nowa Huta | Park Krakowski - Plac Inwalidów | ul. Tadeusza Kościuszki - Skwer Konika Zwierzynieckiego | Plac Sikorskiego

Dodatkowe lokalizacje: ZDRÓJ KRÓLEWSKI w Parku Krakowskim (Plac Inwalidów) | ZDRÓJ LAJKONIK przy ul. Tadeusza Kościuszki (Skwer Konika Zwierzynieckiego | ZDRÓJ JAGIELLOŃSKI na pl. Sikorskiego | ZDRÓJ SOLIDARNOŚCI w Parku Ratuszowym (Nowa Huta)

Opis projektu

KRAKÓW STOI NA WODZIE MINERALNEJ!
 

Projekt bazuje na tym co najcenniejsze - wodzie - ale nie byle jakiej. Kraków posiada unikalne w skali Polski zasoby wód podziemnych, które wyróżniają nas na tle innych miast. Wiemy również jak trudno jest wygospodarować nowe tereny zielone. Miejscem niedostatecznie wykorzystanych przestrzeni rekreacji w mieście są małe obszary zielone (skwery). Takie miejsca, aby przyciągnąć wymagają jednak pewnego odizolowania od miejskiego zgiełku oraz symbolu, który nada im unikalny charakter.

Okazuje się, że w Krakowie mamy właśnie takie miejsca!
Są to okolice zdrojów artezyjskich, które zostały udostępnione dla mieszkańców w latach 90-tych. Projekt był dość oszczędny i po latach wygląd ujęć wody, jak i ich otoczenia nie spełnia oczekiwań mieszkańców.
 
Lokalizacja zdrojów artezyjskich  MAPA (Slow up - Kraków)
 
Projekt zakłada stworzenie przestrzeni, która będzie nawiązywać do wody jako miejsca wypoczynku. 
Początki cywilizacji jak i Krakowa od zawsze były związane z wodą. Już w XVI w. nadworny lekarz Stefana Batorego - Ocellus stwierdził, że Kraków stoi na wodzie. Miasto od zawsze słynęło z uzdrowisk - Swoszowice i Mateczny, które posiadają unikalną na skalę kraju wodę magnezową oraz siarczkową.
 
 
OAZY SPOKOJU - MIEJSCA RELAKSU I WYCISZENIA -->> Slow up - Kraków
 
Wykorzystajmy potencjał zdrojów artezyjskich i stwórzmy w ich otoczeniu atrakcyjne miejsca wypoczynku i wyciszenia dla nas mieszkańców.
Chcemy stworzyć przestrzenie “slow", w których będziemy mogli się zatrzymać, zrelaksować i wyciszyć. Nasze krakowskie zdroje idealnie nadają się do wykorzystania pod tego typu aktywności. Dzięki instalacji nowej infrastruktury wokół zdrojów, przestrzeń stanie się atrakcyjna dla mieszkańców i turystów. Znaleźć mogły by się tam:
  • ławki, hamaki, leżaki,
  • tablice informujące o stanie mineralnym i jakości wody,
  • zielone ściany wertykalne, rośliny pnące wokół zabudowy zdrojów,
  • miejsca zabaw dla dzieci.
Zdroje artezyjskie w nowej odsłonie staną się miejscem unikatowym. Dzięki realizacji powyższych działań powstanie przestrzeń dostępna dla wszystkich użytkowników miasta, w której będą mogli odpocząć i skosztować darmowej wody mineralnej!
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w otoczeniu krakowskich zdrojów artezyjskich. Działania polegać będą na rewitalizacji i odnowieniu istniejącej infrastruktury okolicy zdrojów. Realizacja projektu zapewni mieszkańcom możliwość wypoczynku w ciekawym miejscu oraz aktywne spędzenie wolnego czasu.
 

Projekt zakłada zagospodarowanie miejsc lokalizacji zdrojów artezyjskich poprzez:
  • rewitalizację ujęć zdrojów artezyjskich oraz nadanie im wartości użytkowej i estetycznej
  • odnowienie kranów do poboru wody
  • umieszczenie tablic informacyjnych o jakości i właściwościach wody
  • stworzenie miejsca do wypoczynku (ławki, wygodne meble miejskie)
  • zabudowanie okolicy zdrojów zielenią parkową
Celem projektu jest również propagowanie ochrony środowiska. Mieszkańcy powinni poznać znaczenie i wartości krakowskich zdrojów artezyjskich. Ważna jest również poprawa wizerunku miasta jako miejsca zdrowego dla mieszkańców.
Zaletą projektu jest możliwość praktycznego zastosowania i wdrożenia przy niskich kosztach funkcjonowania. Stosunkowo niski koszt aranżacji takich miejsc może poprawić jakość życia naprawdę dużej grupie osób.
Zdroje znajdują się w różnych częściach Krakowa, co zwiększa ich dostępność dla mieszkańców.
Projekt posiada integralny charakter, który łączy aspekty środowiskowe, infrastrukturalne oraz społeczne. Ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy mieli dostęp do tych rozwiązań. Działania te mają szansę przyczynić się również do zwiększania atrakcyjności Krakowa jak i całego regionu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 100 000,00 PLN
Realizacja Rewitalizacja zdrojów artezyjskich 800 000,00 PLN
900 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i opinii 2019
Realizacja inwestycji Wykonanie założeń projektowych 2020

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja założeń projektu pozwoli na stworzenie przestrzeni atrakcyjnej zarówno dla Mieszkańców jak i turystów. Powstaną zielone przestrzenie rekreacyjne sprzyjające integracji międzypokoleniowej, a także spokojnemu wypoczynkowi w przestrzeni miejskiej.
900 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×