Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XVI NR 9:

Oaza na Złotej

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica XVI

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: os. Złotej Jesieni 11 a i 11 b

Opis projektu

wydzielona  przestrzeń  na ogródek  znajduje się  przy os. Złotej  Jesieni  jest  to  odchwaszczony , zrekultywowany  i  oczyszczony  ze śmieci i gruzu teren wokół 2 bloków  mieszkalnych. Obecnie  na  tak przygotowanym terenie  zasadzono  rośliny  ozdobne,  które  zostały  uzyskane  przez  udział  mieszkańców  w  konkursie  Ogrody  Nowej  Huty ( 11 edycja 2016 roku).  Projekt  będzie  realizowany  na  2  sąsiadujących  działkach tj  27/77 i 27/78 obręb 8 Nowa  Huta. W latach  poprzednich  staraliśmy  się własnymi  siłami   zadbać  o tę  zaniedbaną  przestrzeń tworząc  własne  małe  ogródki,  które nadal  są  ważnym  elementem  ogrodu . Aby  ta  przestrzeń  stała się  funkcjonalna konieczne jest  jego  doposażenie zgodnie  z istniejącym i zatwierdzonym przez  mieszkańców  oraz ZBK planem, a mianowicie:

- opracowanie koncepcji zagospodarowania

- doposażenie  terenu  w  kuchnie drewnianą ( projekt z  palet) kuchnia  jako element zabaw dla  dzieci)

- piaskownicę  drewnianą ze składaną  pokrywą  pod  piaskownicą  wyłożona  włóknina

-  montaż  bramki  ogradzającej  wejście  do  części  ogródka  na działce  27/77

-  zakup  ziemi  oraz  nawozów do  roślin i trawy oraz  nasiona  trawy

-  zakup i  postawienie dużych   drewnianych  donic  z  zasadzonymi  drzewami   - 4 szt.

-  miejsce do  siedzenia  ( stół i  siedziska z  pni  drzew wkopane  w ziemię)

UZASADNIENIE PROJEKTU

Powstanie  pełnego  ogrodu jest  kolejnym etapem rozwoju  społeczności  lokalnej oraz  zwieńczeniem działań związanych  z  rozwojem tego  obszaru dzielnicy. Stworzenie  zielonej  enklawy w tym miejscu  przyczyni  się  do  poprawy  warunków życia okolicznych  mieszkańców i ich  integracji. Na terenie os. Złotej Jesieni nie ma obecnie miejsca do wspólnego codziennego wypoczynku oraz spotkań mieszkańców. Brak przyjaznego miejsca do spędzania czasu wolnego przekłada się na to iż mieszkańcy przesiadują na murkach, a dzieci bawią się korzystając z ulicy znajdującej się tuż przed blokiem.  Lokalizacja  ogrodu przyczyni się  do ożywienia tego terenu jako miejsca do wspólnego spędzania czasu przez dorosłych, dzieci i młodzież a przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa. Ogród będzie służył zarówno mieszkańcom bloków jak również całemu osiedlu i pobliskich posesji.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Organizacja ogrodu Zakup elementów małej architektury, roślin, donic, ziemi, oświetlenia, montaż, 40 000,00 PLN
40 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
organizacja ogrodu zakupy, montaż, uzyskanie pozwoleń, planów, prace ziemne, otwarcie ogrodu. druga połowa 2019r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt służy mieszkańcom
40 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×