Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 66:

STUDENT Z WERWĄ - bezpłatne zajęcia dla studentów

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH, ul. Piastowska 26a, 30-070 Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Przystań Bagry, ul. Bagrowa, 33-332 Kraków

Opis projektu

Projekt ma na celu promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród studentów krakowskich uczelni. Zakłada on realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych uzupełniających zajęcia prowadzone przy Akademickim Związku Sportowym Akademii Górniczo-Hutniczej. Zajęcia są skierowane do: osób, które na co dzień trenują, jak i tych, które chciałyby uczestniczyć regularne w rekreacji ruchowej. Poza tym przewiduje przeprowadzenie
wykładów i warsztatów poruszających tematykę zdrowego stylu życia.
Projekt będzie się składał z dwóch części:
- wykładów oraz warsztatów poruszających szeroko pojmowaną tematykę promowania zdrowego stylu życia – będą one dotyczyły np. sposobów na spędzanie aktywnie wolnego czasu, żywności naturalnej i przetworzonej.
- zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Studenci będą mogli wybrać coś dla siebie z pośród kilkuset zajęć, gdzie jedne zajęcia sportowe czy wykłady/warsztaty będą trwać zazwyczaj 1,5 h. Dyscypliny sportowe zostaną wybrane w odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów ( m.in. będą to: zajęcia fitness, siłownia, siatkówka,
tenis stołowy, sporty wodne, taniec towarzyski, karate, zajęcia na świeżym powietrzu – biegi, rolki ).
Realizacja projektu obejmie również: zapewnienie profesjonalnej kadry oraz obsługi technicznej, promocje i koordynację wydarzeń , obsługę systemu
zgłoszeń, zakup niezbędnego sprzętu i materiałów szkoleniowych oraz wynajem obiektów. Cały projekt będzie realizowany na obiektach Akademii
Górniczo-Hutniczej oraz Przystani Bagry.
Wszystkie przewidziane preliminarzem zajęcia, zarówno wykłady/warsztaty jak i sportowe będą się odbywały zgodnie z kalendarzem roku akademickiego:- od stycznia do połowy
czerwca,- od października do grudnia. Z wyłączeniem sesji zimowej, przerwy międzysemestralnej oraz dni świątecznych i wolnych dla studentów.
Zapisy będą prowadzone przez stronę specjalnie do tego stworzoną lub bezpośrednio u Trenera. W zależności od specyfiki zajęć na niektóre z nich
będzie można zapisywać się przez cały sezon, na resztę bezpośrednio na konkretne zajęcia. To samo dotyczy ilości uczestników zajęć, wszystko zależy od specyfiki – niektóre zajęcia będą skierowane do kilkunastu osób, inne dla kilkudziesięciu. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W Krakowie co roku rozpoczyna studia kilkadziesiąt tysięcy studentów. Studenci przez cały cykl studiów mają tylko 60 godz. zajęć wychowania fizycznego. Jest to definitywnie za mało żeby zaspokoić potrzeby młodego organizmu. Studentów często nie stać na wykupienie sobie
dodatkowych zajęć sportowych czy skorzystanie z porad specjalistów. W związku z tym chcemy pomóc studentom krakowskich Uczelni i przyczynić się do rozwoju młodych, zdrowych, zdolnych i świadomych obywateli. Dzięki temu projektowi studenci będą mieli również okazję na spędzenie wolnego czasu w bezpieczny sposób, podnosząc swoje umiejętności.Brak aktywności fizycznej, zły styl życia prowadzą bardzo często do nadwagi, złego samopoczucia czy nawet przeróżnych chorób - niestety nie ułatwia to nauki oraz rozwijania się młodemu człowiekowi.
Projekt ma również na celu uświadomienie studentom jak mogą walczyć z nadwagą, złym samopoczuciem, chorobami cywilizacyjnymi poprzez zmianę nawyków żywieniowych i codzienną aktywność fizyczną.Organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz warsztatów i wykładów przyczyni się do promowania sportu, kultury fizycznej, świadomości dotyczącej własnego ciała w środowisku akademickim. Projekt ten będzie doskonałą promocją naszego miasta jako miejsca sprzyjającego rozwojowi - nie tylko naukowemu ale również przyjaznemu młodym ludziom.Ten projekt z pewnością będzie bardzo atrakcyjny dla krakowskich studentów. Jego oferta jest tak szeroka, że z całą pewnością każdy znajdzie coś dla siebie zarówno wśród zajęć sportowo-rekreacyjnych jak i teoretycznych.
Projekt pomoże również w:
- integracji środowiska akademickiego,
- propagowaniu postaw fair-play,
- promowaniu kultury fizycznej wśród studentów,
- budowanie pozytywnego wizerunku miasta w środowisku akademickim,
- promowanie zdrowego stylu życia.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt gadżetów promocyjnych do zadania materiały konferencyjne, długopisy, smycze, notesy, koszulki, torby bawelniane 20 000,00 PLN
Koszty zakupu piłek 14 piłek dosiatkówki x 200 zł 2 800,00 PLN
Koszt obsługi technicznej Przygotowanie obiektów do zajęć, 8 miesięcy x 625 zł 5 000,00 PLN
Koszt obsługi administracyjnej zadania 10 miesięcy x 1000 zł x 2 osoby 20 000,00 PLN
Koszt poczęstunku dla uczestników warsztatów kawa, drobny poczęstunek, 30 000,00 PLN
Koszt zatrudnienia koordynatora projektu 10 miesięcy x 1500 zł 15 000,00 PLN
Projekt, wykonanie i wydruk materiałów promocyjnych, Plakaty, ulotki, roll-up, baner, strony i media społecznościowe itd. 10 000,00 PLN
Koszty promocji fotograf, nakręcenie filmiku promocyjnego, itd. 5 000,00 PLN
Koszt zakupu sprzętu drobnego W tym drabinek, skakanek, mat, gum,rollerów, piłek balonowych,hantelków, itd. 20 000,00 PLN
Koszt wynajmu Sala konferencyjna wraz z zapleczem multimedialnym 60 zajęć x 210 zł ( 1 zajęcia = 1,5h) 12 600,00 PLN
Koszt wynajmu obiektów sportowych Hal - 60 zajęć x 260zł zł, siłowni - 80 zajęć x 200 zł , salki do aerobiku - 180 zajęć x 200 zł, ( każde zajęcia trwaja po 1,5h) 67 600,00 PLN
Koszt zatrudnienia Instruktorów 410 zajęć ( 820 jednostek lekcyjnych- 820 x 45 minut ) zajęcia na wodzie: 123 zł x 120 jednostek lekcyjnych, pozostałe zajęcia: 90 zł x 720 jednostek lekcyjnych 79 560,00 PLN
Koszt zatrudnienia wykładowców 60 zajęć ( 120 jednostek lekcyjnych - 120 x 45 minut ) : 100 zł x 120 jednostek lekcyjnych 12 000,00 PLN
Koszt obsługi księgowej 10 miesięcy x 500 zł x 2 osoby 10 000,00 PLN
Koszt zakupu artykułów biurowych do realizacji zadania papier ksero, segregatory, koszulki, tonery, art. piśmiennicze 4 000,00 PLN
koszt zakupu wody dla uczestników zapewnienie wody dla uczestników podczas intensywnych zajęć sportowych 5 000,00 PLN
318 560,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Prace organizacyjne Rozpoczęcie prac związanych ze stroną formalno–prawną oraz organizacyjną. Organizacja hali, podpisanie umów z instruktorami/wykładowcami, zakup sprzętu sportowego). 2019.01.01 - 2019 . 31.01
Promocja zajęć Promocja zajęć (przygotowanie plakatów, dystrybucja materiałów informacyjnych, informacja na www). 2019.01.08 -2019.12.29
Organizacja zapisów na zajęcia Organizacja grup treningowych, realizacja zapisów. 2019.01.08 - 2019.12.22
Realizacja zajęć Realizacja i rozpoczęcie zajęć w danych grupach 2019.01.08 - 2019.12.22
Przerwa w realizacji zadań Przerwa spowodowana dniami wolnymi dla studentów – sesja zimowa, letnia, przerwa międzysemestralna oraz dni świąteczne i wolne dla studentów, wakacje 1.02.2018 - 01.03.2018 20.06.2019 - 1.10.2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt dla studentów krakowskich Uczelni. Ma na celu promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia. Projekt będzie się składał z: wykładów i warsztatów poruszających tematy m.in. żywności naturalnej i przetworzonej, oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych.
318 560,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×