Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 96:

Kochasz swój kraj to po nim nie bazgraj - kampania społeczna

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: cały Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Kampania społeczna swoim zasięgiem obejmie cały Kraków. Pikniki Sąsiedzkie - element projektu - obejmie obszary szczególnie zniszczone przez wandali ze sprayami m.in. Azory, Olszę, Nowa Hutę, Aleje Trzech Wieszczów.

Opis projektu

Kampania społeczna "Kochasz swój kraj to... po nim nie bazgraj" ma na celu ograniczenie miejskich bazgrołów w Krakowie. Zakłada organizację Pikników Sąsiedzkich w miejscach zdewastowanych przez wandali.  Przy okazji tych imprez będą odbywać się również spotkania z Policją, Strażą Miejską, oraz przedstawicielami miejskich jednostek takich jak Zarząd Budynków Komunalnych, czy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, którzy przedstawią skutki prawne niszczenia mienia publicznego, efekty działań prewencyjnych oraz koszty walki z miejskimi bazgrołami.

Istotnym elementem kampanii promocyjnej będą gadżety rozdawane uczestnikom akcji w tym T-shirty z hasłem "Kochasz swój kraj to... po nim nie bazgraj".  Organizowane będą także zabawy i konkursy.

Dodatkowo prelegenci ze Straży Miejskiej i Policji będą odwiedzać szkoły przedstawiając skutki prawne niszczenia Miasta sprayami.
Do projektu zostaną zaproszone krakowskie szkoły podstawowe, gimnazja i licea.

Hasło "Kochasz swój kraj " będzie widoczne na  bilbordach, citylightach i plakatach
Powstaną filmy promocyjne, które będą wyświetlane na ekranach komunikacji miejskiej. Informacje o kampanii znajdą się na stronach internetowych  jednostek miejskich.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na fakt, zawłaszczania przestrzeni publicznej przez wandali ze sprajami, którzy metodycznie od wielu lat dewastują majątek gminny i prywatny.
Kampania chce przypomnieć mieszkańcom, że są współwłaścicielami chodników, autobusów, tramwajów, przystanków, przedszkoli, szkół,  ośrodków zdrowia, szpitali i wszystkich innych elementów, z których składa się miasto.

Od wielu lat nasz kraj ponosi poważne straty finansowe wynikające z bazgranina sprejami po elewacjach polskich miast. Swastyki, wulgaryzmy, mowa nienawiści niszczy zabytki, cmentarze, mury kościelne, prywatne domy i elewacje bloków osiedlowych. Farba dosięga również ekranów akustycznych, małej architektury, autobusów i tramwajów. Każdego roku z budżetów państwowych i prywatnych znika kilkaset milionów złotych na niepotrzebne remonty. 

DŁUGOFALOWE CELE AKCJI
- Likwidacja wulgarnych napisów oraz obscenicznych rysunków szpecących tynki oraz elewacje naszego miasta.
- Uwrażliwienie i zwrócenie uwagi mieszkańców na proceder  niszczenia mienia miejskiego przez wandali.
- Uzyskanie efektu społecznej niezgody na dewastację miasta.
- Korekta polskiego prawa – zmiana nieefektywnych  przepisów dotyczących aktów wandalizmu.
- Hasło "Kochasz swój kraj to... po nim nie bazgraj" - to również apel skierowany do środowisk bazgrających sprayami, aby zrozumieli, że działają na szkodę ojczyzny.
 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Gadżety kampanii Zlecenie wykonania t-shirtów z napisami: hasłem akcji "Kochasz swój kraj to... po nim nie bazgraj" 20 000,00 PLN
PROMOCJA Koszt wydruku plakatów, filmów promocyjnych, itp. 100 000,00 PLN
Organizacja Pianków Sąsiedzkich Wybór firmy eventowej i organizacja pikników sąsiedzkich. 60 000,00 PLN
Nagrody Gadżety promocyjne, które będą nagrodami w konkursach realizowanych w ramach projektu 10 000,00 PLN
190 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Plakaty, ulotki, filmy edukacyjne Wybór firmy reklamowej . 02.01.2019-14.02.2019
Pikniki Sąsiedzkie Organizacja Pikników Sąsiedzkich w ramach umowy z wyłoniona firmą eventową. 15.03.2019 - 11.11.2019
Kolportaż materiałów promocyjnych Kolportaż plakatów, ulotek z wykorzystaniem miejskich nośników. 15.03.2019 - 11.11.2019
Lekcje Śpiewania Happeningi podczas 3 koncertów Lekcja Śpiewania 15.03.2019 - 11.11.2019
Filmy viralowe Akcja zbierania krótkich filmów viralowych z udziałem znanych i nieznanych osób popierających akcję. 15.03.2019 - 11.11.2019

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Poprawa estetyki miasta.
190 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×