Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 121:

Parking dla mieszkańców i pacjentów przychodni - Kozłówek

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Na Kozłówce, Kraków

Opis projektu

Budowa ogólnodostępnego parkingu na działkach gminnych: 311/3, 311/7 w okolicy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Kozłówek przy ul. Na Kozłówce 29. Inwestycja obejmie wymianę nawierzchni istniejącej drogi,  miejsc postojowych oraz dobudowę nowy miejsc postojowych, chodnika i oświetlenia wraz z odwodnieniem. Zadanie obejmie również zagospodarowanie istniejącej zieleni oraz dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów

UZASADNIENIE PROJEKTU

W obecnym stanie NZOZ Kozłówek dysponuje zaledwie kilkoma miejscami parkingowymi przed swoim budynkiem (parking za budynkiem jest dla pracowników i jest zamykany bramą). Taki stan powoduje to, że pacjenci ośrodka zajmują już i tak niewielką ilość miejsc parkingowych dostępną dla mieszkańców okolicznych bloków.  Brak wolnych miejsc doprowadza do sytuacji, w których pojazdy pozostawiane są w miejscach niedozwolonych, powodujących utrudnienie ruchu lub wręcz zagrażających bezpieczeństwu innych poprzez np. brak możliwości przejazdu służb ratunkowych. Budowa nowych miejsc parkingowych oraz modernizacja istniejących parkingów pomiędzy ośrodkiem zdrowia przy ul. Na Kozłówce 29 oraz blokami przy ul. Na Kozłówce 31 i 33 wpłynie znacznie na poprawę komfortu pacjentów udających się do lekarza i mieszkańców okolicznych bloków oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców osiedla.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt + realizacja Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja 844 000,00 PLN
844 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt opracowanie koncepcji i pozyskanie decyzji WZiZT oraz rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej 2019 r.
projekt + realizacja zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej i pozyskanie PNB + realizacja 2020 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Poprawa komfortu pacjentów udających się do lekarza i mieszkańców okolicznych bloków, oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla.
844 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×