Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica III NR 10:

Bez psich kupek!

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica III - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: 1. Al. 29 listopada (róg ul. Boboli) 2. ul. Dobrego Pasterza (róg al. 29 listopada) 3. ul. Chlebowa (róg al. 29 listopada) 4. Al. 29 listopada (róg ul. Powstańców vis-a-vis ul. Na Barciach) 5. ul. Majora (róg Łepkowskiego) 6. ul. Powstańców 7. ul. Powstańców 8. ul. Strzelców 9. ul. Strzelców 10. Boczna ulicy Łuszczkiewicza (w pobliżu Szkoły Podst. nr 2) 11. ul. Sudolska (w pobliżu potoku Sudół) 12. ul. Sudolska (róg Majora) 13. ul. Łepkowskiego 14. ul. Łepkowskiego (róg Dobrego Pasterza) 15. ul. Woronicza 16. ul. Dominikanów (w pobliżu Parku Zaczarowanej Dorożki) 17. ul. Olszecka (w pobliżu Parku Zaczarowanej Dorożki) 18. ul. Promienistych 19. ul. Dobrego Pasterza 20. ul. Majora 21. ul. Naczelna (w pobliżu przyszłego parku) 22. ul. Dobrego Pasterza (w pobliżu skweru między blokami 108 i 110) 23. ul. Dobrego Pasterza (vis-a-vis Słoneckiego) 24. ul. Strzelców 25. ul. Strzelców (w pobliżu potoku Sudół) 26. ul. Rozrywka (róg Strzelców) 27. ul. Rozrywka (w pobliżu Cmentarza Batowickiego) 28. ul. Reduta (w pobliżu potoku Sudół) 29. ul. Reduta (w pobliżu przyszłego parku Reduta) 30. ul. Klimka Bachledy 31. ul. Brzechwy 32. ul. Kwartowa 33. ul. Dobrego Pasterza (róg Kwartowej) 34. Al. 29 listopada (okolice Zaułku Wileńskiego) 35. ul. Sadowa 36. ul. Olsztyńska 37. ul. Celarowska 38. ul. Wileńska 39. ul. Czerwonego Prądnika 40. ul. Ptasia 41. ul. Bosaków 42. ul. Malawskiego (róg Kanonierów) 43. ul. Miechowity 44. ul. Miechowity 45. ul. Młyńska 46. ul. Młyńska 47. ul. Meissnera 48. ul. Żwirki i Wigury 49. ul. Pilotów 50. ul. Chałupnika 51. ul. Bajana 52. ul. Pszona 53. ul. Pilotów 54. ul. Dzielskiego 55. ul. Akacjowa 56. ul. Cieślewskiego 57. ul. Grysia 58. ul. Ułanów 59. ul. Łaszkiewicza 60. ul. Meissnera (vis-a-vis ul. Ugorek) 61. ul. Śliczna 62. ul. Ładna 63. Al. Pokoju (róg Meissnera) 64. ul. Włodkowica 65. ul. Ułanów

Dodatkowe lokalizacje: 65 różnych lokalizacji na terenie całej dzielnicy. Wszędzie tam, gdzie są potrzebne.

Opis projektu

Mamy na Prądniku Czerwonym wiele terenów zielonych, miejsc do zabawy czy tras spacerowych. Niestety bardzo często są one zanieczyszczone psimi odchodami, które nie dość, że zdecydowanie naruszają estetykę, to stanowią zagrożenie dla zdrowia dzieci bawiących się w parkach czy na międzyblokowych zieleńcach.
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niedostatek pojemników na psie odchody w naszej dzielnicy. Większość istniejących koszy jest zdewastowana, słabo oznaczona, a przez to zazwyczaj nieużyteczna.

Celem projektu jest zakup i montaż na terenie całej Dzielnicy III Prądnik Czerwony 65 koszy na psie odchody.

Kosze powinny być stawiane na terenach gminnych, w pobliżu wszelkich zielonych skwerków, tras spacerowych, na terenie parków, pomiędzy blokami i w pobliżu placów zabaw. 65 koszy pozwoli na dość dokładne pokrycie Dzielnicy III i zapewnienie każdemu właścicielowi czworonoga możliwości sprzątania po swoim psie.

Dzięki tym działaniom są realne szanse, że Dzielnica III stanie się terenem bez psich kupek!

UZASADNIENIE PROJEKTU

Problem psich odchodów jest niestety wciąż widoczny, zwłaszcza teraz – po zimie. Mieszkańcy Czerwonego Prądnika zasługują na czyste chodniki i trawniki, a nasze dzieci na to, by bez obaw bawić się na trawie.
Postawienie 65 pojemników na psie odchody spowoduje, że właściciele psów, bez problemu będą mogli spełniać obowiązek sprzątania po swoich pupilach. Dużo łatwiej będzie im odnaleźć miejsce, w którym mogą bezpiecznie wyrzucić psie kupki.

Projekt pozwoli mieszkańcom wykazać się kulturą, zwiększy czystość, higienę i estetykę otaczającej ich przestrzeni.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup i montaż 65 pojemników na psie odchody - 19 500,00 PLN
19 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup i montaż 65 pojemników na psie odchody - III kwartał 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Oszacowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMK roczne koszty utrzymania 65 koszy na psie odchody związane z ich: • opróżnianiem (kosze na psie odchody na terenie Gminy Miejskiej Kraków opróżniane są ze średnią częstotliwością raz w tygodniu): -koszt jednorazowego opróżnienia kosza: 3,86 zł; -roczny koszt opróżniania 65 koszy na psie odchody wynosi: 3,86 zł x 52 tyg. x 65 = 13 046,80 zł; • myciem (kosze na terenie Gminy Miejskiej Kraków myte są z częstotliwością raz do roku): -koszt jednorazowego mycia kosza: 2,38 zł; -roczny koszt mycia 65 koszy na psie odchody wynosi: 2,38 zł x 65 = 154,70 zł W związku z powyższym, łączne szacunkowe roczne koszty utrzymania 65 koszy na psie odchody wyniosą 13 201,50 zł (brutto).
19 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×