Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Bezpieczne Miasto.

Projekt odrzucony: Nie uzupełniono braku formalnego w postaci oświadczenia Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Miasto Kraków.

Dodatkowe lokalizacje: Dzielnica I, Dzielnica II, Dzielnica III, Dzielnica IV, Dzienica V, Dzielnica VI, Dzielnica VII, Dzielnica VIII, Dzielnica IX, Dzielnica X, Dzielnica XI, Dzielnica XII, Dzielnica XIII, Dzielnica XIV, Dzielnica XV, Dzielnica XVI, Dzielnica XVII, Dzielnica XVIII

Opis projektu

Patrole policji w piątki i soboty w godz. od 20:00 do 24:00 na terenie wszystkich Dzielnic Miasta Krakowa. Projekt zakłada po dwa dwuosobowe piesze patrole policji w każdej z osiemnastu Dzielnic Miasta Krakowa: Dzielnica I, Dzielnica II, Dzielnica III, Dzielnica IV, Dzielnica V, Dzielnica VI, Dzielnica VII, Dzielnica VIII, Dzielnica IX, Dzielnica X, Dzielnica XI, Dzielnica XII, Dzielnica XIII, Dzielnica XIV, Dzielnica XV, Dzielnica XVI, Dzielnica XVII, Dzielnica XVIII. Patrole rozpoczęłyby się w czerwcu 2019 r. i trwałyby aż do końca września 2019 r.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wszystkich Dzielnic Miasta Krakowa. Projekt jest adresowany do każdego mieszkańca, niezależnie od wieku.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Patrole policji. Łączny koszt 70 dwuosobowych patroli policyjnych, które trwałyby po 4 godziny, 2 razy w tygodniu w osiemnastu Dzielnicach Miasta Krakowa (koszt wyliczony na podstawie cennika ze strony internetowej Budżetu Obywatelskiego). 252 000,00 PLN
252 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Patrole policji. Realizacja zadania. VI-IX 2019 r.
252 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×