Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 21:

Akademia Decjusza

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Zespół pałacowo-parkowy Willa Decjusza, Kraków, ul. 28 lipca 1943 17a

Opis projektu

Akademia Decjusza to roczny cykl wydarzeń adresowany do mieszkańców Krakowa, którego celem jest zwiększenie dostępu do edukacji kulturalnej. Dostosowane do wieku, zainteresowań i możliwości, cykliczne programy rozwiną talenty, ekspresję twórczą oraz wrażliwość estetyczną uczestników.

W ramach cyklu Akademia Decjusza zrealizowane zostaną:

- rodzinne kino letnie. Kameralne wieczory filmowe w postaci 4 seansów na tarasie Willi Decjusza. Planowany repertuar obejmie klasykę polskiego kina i teatru telewizji, dzięki czemu promowana będzie polska twórczość jako środek wyrazu, a odbiorcy uzyskają możliwość międzypokoleniowego, wspólnego uczestnictwa w tej formie rozrywki kulturalnej. Udział w programie będzie otwarty dla mieszkańców Krakowa;

- Dukaty Decjusza - wyjątkowy projekt edukacyjny prezentujący wiedzę o przedsiębiorczości i kulturze, skierowany do uczniów szkół podstawowych, prowadzony przez ekspertów akademickich i pasjonatów w formie warsztatów, prezentacji i pokazów. Udział w programie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności urozmaiconych zabawą oraz noclegiem w reprezentacyjnych salach renesansowego pałacu. Zasada ogólnodostępności zostanie zrealizowana poprzez otwarty nabór uczniów przy wsparciu szkół z Krakowa. W programie weźmie udział łącznie 175 uczestników w 7 edycjach;

- koncerty muzyki kameralnej skupiające się na upowszechnieniu edukacji kulturowej w zakresie polskiego dziedzictwa muzycznego. Udział w programie będzie otwarty dla mieszkańców Krakowa;

- dni otwarte w Willi Decjusza. Odwiedzający Willę będą mogli w towarzystwie przewodnika zapoznać się z sięgającą XVI-wieku bogatą historią miejsca powstałego z inicjatywy Justusa Ludwika Decjusza, dowiedzieć się więcej o jego dawnych właścicielach oraz architekturze Willi i jej przemianach na przestrzeni wieków. Zwiedzanie obiektu da również także wgląd w bieżącą działalność Stowarzyszenia. Willa Decjusza to wyjątkowe na mapie Krakowa miejsce goszczące koronowane głowy państw, prezydentów, premierów, uznanych naukowców i artystów oraz największe autorytety życia społecznego i kulturalnego, a jednocześnie przestrzeń otwarta dla uczestników wielu projektów i warsztatów. Udział w programie będzie otwarty dla mieszkańców Krakowa.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Strategicznym celem projektu jest wychowanie pokolenia świadomych odbiorców i twórców kultury, posiadających szerokie kompetencje kulturowe i społeczne oraz autentyczną potrzebę żywego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Projekt odpowiada na zapotrzebowanie na nowatorskie, ciekawe projekty realizowane w niebanalnym miejscu.

Projekt daje szansę zintegrowania mieszkańców Krakowa, poprzez wspólne zajęcia dla jej mieszkańców z różnych grup wiekowych. Stwarza także okazję do zapoznania z historią  i architekturą zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza, i samego obiektu. Atrakcyjność projektu przejawia się przede wszystkim w jego oryginalnym, wszechstronnym i zróżnicowanym pod kątem profilu zajęć programie.

Wyjątkowa jest także przestrzeń, w której gości Akademia Decjusza – zabytkowy zespół pałacowo-parkowy, który inspiruje uczestników, zapoznając ich z historią, architekturą i sztuką.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Ewaluacja Prowadzenie monitoringu projektu, raport z ewaluacji projektu. 2 000,00 PLN
Rodzinne kino letnie Wynajem sprzętu kinowego, licencje filmowe, obsługa techniczna; 4 seanse x 3000 zł. 12 000,00 PLN
Koncerty muzyki kameralnej Wykonawcy, strojenie fortepianu, recepcja gości, 5 edycji x 5000 zł. 25 000,00 PLN
Dukaty Decjusza Eksperci prowadzący zajęcia z zakresu ekonomii i numizmatyki, usługa przewodnicka, warsztaty, materiały do przeprowadzenie warsztatów, pokaz rycerski, wyżywienie uczestników, koordynacja projektu, obsługa techniczna. 25-osobowa grupa x 7 edycji x 5000 zł. 35 000,00 PLN
Dni otwarte w Willi Decjusza Usługa przewodnicka, wykład tematyczny, obsługa techniczna i recepcja gości; 3 edycje x 1500 zł. 4 500,00 PLN
Promocja Projekty graficzne, druki, opracowanie treści promocyjnych, stworzenie i prowadzenie profili w mediach społecznościowych, dokumentacja fotograficzna. 10 000,00 PLN
88 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowania merytoryczno-logistyczne Pozyskanie współpracowników/ekspertów. Nawiązanie współpracy z placówkami edukacyjnymi, przygotowania logistyczne, plan promocji projektu, opracowanie scenariuszy zajęć, opracowanie założeń ewaluacji. styczeń 2019
Promocja projektu Stworzenie systemu identyfikacji wizualnej, profili w mediach społecznościowych. Promocja projektu we współpracy z partnerami oraz lokalnymi mediami, nawiązanie współpracy z placówkami edukacyjnymi (bezpośrednie spotkania). luty - listopad 2019
Dukaty Decjusza Realizacja 7. edycji programu z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. marzec - listopad 2019
Rodzinne kino letnie 4 edycje programu. Wieczory filmowe na tarasie Willi Decjusza. czerwiec - wrzesień 2019
Ewaluacja projektu Podsumowanie projektu, raport i sprawozdanie grudzień 2019
Dni otwarte w Willi Decjusza Realizacja 3. edycji programu w ramach których uczestnicy zwiedzą Willę Decjusza w towarzystwie przewodnika. marzec - listopad 2019
Koncerty muzyki kameralnej 5 koncertów z udziałem artystów z kraju i zagranicy. W programie dzieła polskich kompozytorów. marzec - listopad 2019

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Zakres przedstawionego zadania odpowiada na oczekiwania oraz potrzebę uczestnictwa w aktywnościach opartych o walory zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Willi Decjusza, wielokrotnie wyrażane ze strony różnych środowisk oraz przedstawicieli placówek oświatowych. Jego głównym celem jest zaangażowanie odbiorców, poprzez udział w różnorodnych działaniach zlokalizowanych wokół historycznego obiektu, w poznawanie dziedzictwa kulturowego miasta oraz pogłębienie wiedzy i wzbogacenie doświadczeń w oparciu o autentyczną substancję zabytkową. Efekty zaplanowanych działań będą służyły edukacji oraz poprawie kompetencji kulturowych społeczeństwa Krakowa, a także systematycznemu zwiększaniu liczby odbiorców korzystających z lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego. Zarówno merytoryczne, jak i organizacyjne założenia tego projektu mogą być w pełni realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza. Uwaga: Ze względu na fakt, iż projekt został złożony także jako projekt dzielnicowy – Dzielnica VII Zwierzyniec (zaplanowany wyższy budżet ze względu na większą ilość wydarzeń oraz wymiana jednego z komponentów zadania) celowym jest rozważenie skali realizacji projektu, dzielnicowa, czy ogólnomiejska.
88 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×