Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Utworzenie zielonego zakątka wzdłuż al. Jana Pawła II

Projekt odrzucony: Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada urządzenie zielonego zakątka na os. 2 Pułku Lotniczego wzdłuż al. Jana Pawła II poprzez budowę alejki asfaltowej wraz z oświetleniem oraz montażem ławek i koszy na śmieci, pośród naturalnej alei drzew. Ww. wniosek obejmuje teren działek 264/19, 264/20, 264/23, 264/24 obr. 7 Nowa Huta, spośród których działki: 264/19, 264/20, 264/23, 264/24 obr. 7 Nowa Huta są przedmiotem postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa podjętego Uchwałą nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015r. §12. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: 6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności; oraz 7) które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków; Ponadto realizacja projektu na pozostałych działkach 264/21, 264/22 obr. 7 Nowa Huta nie jest możliwa, z uwagi na niewielką powierzchnię tych nieruchomości.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego wzdłuż al. Jana Pawła II

Opis projektu

Utworzenie zielonego zakątka poprzez budowę asfaltowej alejki spacerowej, która będzie kontynuacją istniejącego ciągu spacerowego, wzdłuż ulicy Jana Pawła II. W miejscu planowanej alejki nasadzona jest już alejka drzewna pośrodku której istnieje przedept świadczący o potrzebie realizacji tego zadania. W tym miejscu będzie można swobodnie uczyć swoje pociechy jazdy na rolkach, hulajnogach czy też na rowerze - szeroka nawierzchnia asfaltowa to ułatwi. Zielony zakątek będzie swoistego rodzaju zieloną strefą buforową dla całego osiedla 2 Pułku Lotniczego pomiędzy ruchliwymi ulicami Stella-Sawickiego, al. Jana Pawła II oraz węzłem Rayskiego. Miejsce to będzie atrakcyjne na spacery dla okolicznych mieszkańców i nie tylko, ponieważ na wskazanym obszarze znajduje się ogólnodostępny parking z wjazdem od strony al. Jana Pawła II. W przyszłości istnieje bardzo duża perspektywa rozwoju zieleni urządzonej na tym obszarze.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zagospodarowanie terenu zielonego, poprzez utworzenie Zielonego Zakątka w postaci budowy alejki spacerowej w miejscu istniejącego przedeptu, zwiększy dostępność zieleni urządzonej w tym regionie miasta. Planowana alejka spacerowa będzie kontynuacją istniejącej alejki, która w przyszłości będzie prowadzić do Nowego Parku w Czyżynach oraz do Muzeum Inżynierii Miejskiej (dawnego zabytkowego hangaru lotniczego), tworząc miejsce do spacerów (obecnie jest to błotniska ścieżka - przedept).

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Budowa alejki asfaltowej Budowa ok. 400 mb alejki asfaltowej o szerokości 3 m 400x3 = 1200m2 1200m2x450zł/m2= 540 000 zł 540 000,00 PLN
Budowa oświetlenia Budowa 14 lamp po 6500 zł/szt 14x6500= 91 000 zł 91 000,00 PLN
Montaż ławek 8 ławek po 2000 zł 8x2000= 16 000 zł 16 000,00 PLN
Montaż koszy na śmieci 8 koszy po 1000 zł 8x1000= 8 000 zł 8 000,00 PLN
655 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Projekt alejki wraz z oświetleniem i rozmieszczeniem ławek. druga połowa 2018r.
Realizacja projektu Budowa alejki wraz z oświetleniem, montaż ławek i koszy. pierwsza połowa 2019r.

Galeria

655 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×