Projekt lokalny - Dzielnica II NR 5:

Bezpieczny plac zabaw - rozbudowa.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica II

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Stanisława Jachowicza 5, Kraków, Poland (19.977488 , 50.062237 )

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń służących do rozbudowy ogrodowego placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni amortyzującej upadek.  Urządzenia (huśtawka, karuzela, drabinki i siatki do wspinaczki itp.) będą przeznaczone dla dzieci do 10 roku życia. Wyposażenie będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim wyglądem i formą dostosowane zostanie do warunków otoczenia.  Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metalowych będzie posiadał certyfikat bezpieczeństwa. Sprzęt zostanie zamontowany na kolorowej, antypoślizgowej nawierzchni absorbującej uderzenia, na terenie zielonym ogrodu szkolnego obok boisk szkolnych. Plac zabaw będzie więc usytuowany w bardzo malowniczym terenie, pośród zieleni i z dala od ruchu drogowego. Będą mogli z niego korzystać młodsi uczniowie, dzieci przebywające w szkolnej świetlicy oraz dzieci mieszkańców osiedla. Teren ogrodu i boiska są ogólnodostępne. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Cel: Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zabawy. Dzięki gimnastyce dzieci lepiej się rozwijają, bo pobudzają do pracy swoje narządy i układy ( m.in. kostny, mięśniowy, oddechowy). Systematyczne wykonywanie przez dzieci ćwiczeń na świeżym powietrzu zapobiega wielu chorobom ludzi dorosłych. Pozwala również na zachowanie prawidłowej postawy i sylwetki, wpływa na kondycję fizyczną i samopoczucie, uspokaja.  Jedyny, istniejący plac zabaw po tej stronie osiedla, nie wystarcza małym dzieciom z okolicznych bloków.  Duży ogród na terenie Szkoły Podstawowej nr 39, obok boisk szkolnych, ogólnodostępny, bezpieczny i ogrodzony, idealnie nadaje się do tego celu. Tu właśnie ze środków Budżetu Obywatelskiego 2017 powstaje mały plac zabaw, który w obecnym projekcie chcielibyśmy uatrakcyjnić i rozbudować, dodając nowe urządzenia i elementy oraz udoskonalić - montując je na bezpiecznej, antypoślizgowej, kolorowej nawierzchni. Z placu zabaw będą mogli korzystać uczniowie młodszych klas szkoły, dzieci przebywające w świetlicy szkolnej, przedszkolaki, maluchy ze żłobka oraz dzieci mieszkańców osiedla. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić. Również opiekunowie dzieci będą mogli spotykać się, wymieniać doświadczenia, odpoczywać i jednocześnie obserwować swoje pociechy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wielofunkcyjny plac zabaw Zakup i montaż urządzeń oraz wykonanie i montaż tablicy informującej o realizacji zadania ze środków Budżetu Obywatelskiego 20 000,00 PLN
20 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup urządzeń i nawierzchni oraz ich montaż oraz montaż tablicy informacyjnej. Zakup urządzeń i nawierzchni oraz ich montaż oraz montaż tablicy informacyjnej. 01.04.2019 - 31.08.2019

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Będąca przedmiotem wniosku, rozbudowa palcu zabaw, wybudowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, ma zostać zrealizowana na terenie pozostającym w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Jachowicza 5. Zgodnie z opinią Dyrektora ww. szkoły, w przypadku realizacji, zadanie będzie spełniało kryterium ogólnodostępności, gdyż plac zabaw będzie udostępniany uczniom i innym mieszkańcom dzielnicy w godzinach od 7.00 do 22.00 od poniedziałku do piątku. Z uwagi na korzystanie z placu zabaw przez dzieci szkolne w ramach zajęć świetlicowych, w godzinach od 8.00 do 17.00 dostępność do placu zabaw dla osób z zewnątrz może być ograniczona. W dni wolne od zajęć plac zabaw będzie udostępniany zainteresowanym mieszkańcom dzielnicy przez całą dobę.

×