Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica III NR 6:

Profesjonalne zajęcia biegowo-ruchowe dla mieszkańców

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica III - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Zorganizujemy otwarte ścieżki biegowe w miejscach, w których nigdy ich nie było. W związku ze stale rosnącą modą na bieganie chcemy zaproponować dwa razy w tygodniu bezpłatne zajęcia sportowe na terenie naszych osiedli. W ramach projektu organizowane będą dwa razy w tygodniu bezpłatne zajęcia mające na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności w ramach aktywnego spędzania wolnego czasu. Ma to na celu zachęcenie uczestników do aktywnego stylu życia i umożliwienie im udziału w profesjonalnych zajęciach sportowych. 
Ponieważ miejsce spotkań trenujących będzie zlokalizowane w centralnym punkcie dzielnicy tym trudniej będzie znaleźć wymówkę dla swojej bierności. Dwa razy w tygodniu grupa chętnych mieszkańców będzie mogła przekonać się, że tereny naszej dzielnicy to fantastyczne miejsce do uprawiania sportu, a w szczególności do rozpoczęcia lub kontynuowania swojej przygody z bieganiem. Nasze treningi będą prowadzone przez profesjonalistów - osoby z uprawnieniami oraz biegaczy z olbrzymim doświadczeniem, którzy na swoje treningi przyciągają tłumy zainteresowanych stroną praktyczną (wynikającą z wieloletniego doświadczenia) biegania. Będziemy na nie zapraszać dosłownie wszystkich. Nasza dzielnica, wbrew pozorom, ma ogromny potencjał i uważamy, że można i trzeba to wykorzystać w roku 2019.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nadrzędnym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez najprostszą i najpopularniejszą dziś formę aktywności sportowej - bieganie. Planujemy zorganizować na terenie naszej dzielnicy treningi biegowe na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym stale wpisujące się w kalendarz ogólnodostępnych działań sportowych w Krakowie. Realizacja projektu pozwoli na zorganizowanie treningów na wysokim poziomie organizacyjnym, co przyciągnie większą liczbę osób, a tym samym zachęci więcej mieszkańców naszych osiedli do aktywnego spędzania czasu. Treningi pozwolą na: rozwój aktywności sportowej na świeżym powietrzu, działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się, promowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki, współpracę z Urzędem Miasta Krakowa. Stworzymy optymalne warunki organizacyjne, sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej, przy efektywnej promocji i wykorzystaniu miejsc treningów.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zatrudnienie osób prowadzących zajęcia Wynagrodzenie trenerów za prowadzenie zajęć - 100 złotych za 1,5h zajęć. Łącznie 40 zajęć x stawka 100 złotych 4 000,00 PLN
Promocja Portale społecznościowe, strona internetowa 0,00 PLN
4 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Cotygodniowe profesjonalne zajęcia biegowo-ruchowe Spotykamy się przy Rondzie Młyńskim co wtorek. Zawsze o godz. 19:00, przez okres od 1 marca do 30 listopada 2019 roku. 2019

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców dzielnicy Prądnik Czerwony, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych.
4 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×