Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 25:

Dzień z pasją motywacją samodyscypliną-warsztaty dla dzieci

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Program adresowany do dzieci w wieku szkolnym. Miejsce warsztatów Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Sadzawki 1 w Krakowie

Opis projektu

To wyjątkowy program, który w  formie warsztatów pozwoli poznać jego niebywałą wartość wychowawczą i motywacyjną. Celem programu jest wsparcie rodziców w ważnych momentach rozwoju dziecka, poprzez odkrywanie i rozbudzanie jego własnego potencjału i pokazanie mu tkwiących w nim możliwości. Ogromną wartością jest to iż przekazywana poprzez KREATYWNE i ZABAWNE zajęcia WIEDZA jest do wykorzystania w codziennym życiu. Dzieci będą uczyły się: zwiększać pewność siebie w trudnych sytuacjach, wypracowywać i zwiększać samodyscyplinę, planowanie oraz jak "zobaczyć" i "usłyszeć" innego człowieka.  Dzieci poprzez zabawę oraz obserwację różnych zdarzeń będą samodzielnie wyciągać wnioski, a także podejmować różnego typu działania tak aby mogły pielęgnować i rozwijać własną PASJĘ. Wiele z elementów zajęć ma swoje fundamenty w sporcie, a także w doświadczeniach wybitnych osobowości. Zajęcia będą prowadzane przez trenera mentalnego w formie dwóch spotkań dla każdej z grup. W warsztatach przewidziano uczestnictwo dzieci w wieku szkolnym (8-14 lat) w grupach zorganizowanych do 20 osób. Nabór otwarty na terenie Gminy Miejskiej Kraków – szkoły podstawowe. Informacja o naborze zostanie umieszczona na plakatach, które zostaną udostępnione każdej szkole.

W trakcie trwania programu dzieci poprzez wspólne rozmowy i ćwiczenia na zajęciach o tematyce: „Z marzeniami w przyszłość” oraz „Od motywacji do determinacji” - będą uczyć się jak zamieniać marzenia w cele i zadania, by z pasją, motywacją i samodyscypliną iść przez swoje życie.

Dla wszystkich uczestników warsztatów na zakończenie zostanie zorganizowany event, na którym dzieci będą miały możliwość spotkania się z DZIECIĘCYMI GWIAZDAMI SPORTU i nie tylko.... by mogły z nimi na żywo porozmawiać o tym jak mimo młodego jeszcze wieku osiągnęły już ogromne sukcesy.

Uczestnikiem może być każde dziecko w wieku szkolnym zamieszkałe w Krakowie. 

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja zadania jest niezwykle ważna z uwagi na ogromne zapotrzebowanie na wspierania przede wszystkim dzieci w wieku szkolnym, wskazując im konkretne możliwości i rozwiązania, tak by podejmowane przez nich działania realizowały z dużym zaangażowaniem, posiadając swoją wewnętrzną motywację opartą na samodyscyplinie, by łatwiej żyło im się w środowisku rówieśników, a finalnie nauczyły się żyć życiem PEŁNE PASJI.
Pasja daje poczucie spełnienia i szczęścia, dzięki temu będą potrafiły osiągać w życiu więcej.

Jednocześnie program daje Rodzicom możliwość dodatkowego wsparcia w procesie wychowawczym dzieci.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
sala dydaktyczna - lekcyjna wynajęcie sali w celu przeprowadzenia warsztatów 5 000,00 PLN
reklama ulotki oraz inne materiały promujące program 10 000,00 PLN
koszty personalne osoba prowadząca program oraz osoby wspierające 10 000,00 PLN
materiały do pracy papier, sprzęt multimedialny, sprzęt nagłaśniający, wypożyczenie urządzeń edukacyjnego placu zabaw 12 000,00 PLN
sala gimnastyczna wynajęcie sali gimnastycznej 1 000,00 PLN
event z Dziecięcymi Gwiazdami Sportu spotkanie z Mistrzami Polski i świata 40 000,00 PLN
78 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
rozpoczęcie akcji promującej program rozpoczęcie całej kampanii reklamującej projekt styczeń - luty 2019
realizacja projektu przeprowadzenie zajęć - warsztatów luty - kwiecień 2019
event event z Dziecięcymi Gwiazdami Sportu maj - czerwiec 2019

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Celem warsztatów jest przekazanie dzieciom w wieku szkolnym zamieszkałym w Krakowie wiedzy oraz umiejętności w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kształcenie poczucia pewności siebie, samodyscypliny, umiejętności planowania, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Poprzez zabawę oraz obserwację różnych zdarzeń uczestnicy warsztatów będą uczyć się jak zamieniać marzenia w cele i zadania, co będzie sprzyjać ich wszechstronnemu rozwojowi, rozwijać pasję, motywację i samodyscyplinę.
78 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×