Projekt lokalny - Dzielnica X NR 7:

Dodatkowa wiata przystankowa na pętli Pod Fortem

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica X

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Od 8 stycznia br. funkcjonuje, wywalczone przez mieszkańców, bezpośrednie połączenie autobusowe osiedla Kliny z centrum naszego miasta. Jest to nowowprowadzona linia 114, ciesząca się ogromną i stale rosnącą popularnością. Na jej potrzeby wygospodarowano w obrębie dotychczasowej pętli „Pod Fortem” odrębne stanowisko. Niestety nie jest ono zabezpieczone wiatą przystankową, która z niewiadomych przyczyn, przed kilkoma laty została zdemontowana. Brak wiaty powoduje dyskomfort oczekujących, szczególnie w sytuacji niesprzyjających warunków atmosferycznych (jak wiatr, opady, czy silne słońce). W obrębie pętli nie ma bowiem żadnych naturalnych obiektów „chroniących”, jak np. drzewa, czy zabudowania. 

Dlatego w trosce o bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców osiedli na Klinach, korzystających z komunikacji miejskiej wnioskujemy o instalację wiaty przystankowej na stanowisku linii 114, przy pętli „Pod Fortem”.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Instalacja wiaty przystankowej w ww. miejscu realnie przełoży się na komfort i poprawę bezpieczeństwa pasażerów MPK korzystających z pętli autobusowej Klinach.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Instalacja wiaty przystankowej opracowanie dokumentacji projektowej + realizacja 53 000,00 PLN
53 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Instalacja wiaty przystankowej wykonanie projektu i realizacja II - IV kw 2019
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada instalację wiaty przystankowej na pętli autobusowej „Pod Fortem” dla przystanku linii 114. Od stycznia br. funkcjonuje nowa linia 114, dla której w obrębie istniejącej pętli utworzono odrębne stanowisko (przystanek). Instalacja wiaty na tym przystanku zwiększy komfort i bezpieczeństwo pasażerów korzystających z nowowprowadzonej linii autobusowej, zwłaszcza podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.

×