Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Bulwar Tyniecki

Projekt odrzucony: Wnioskowany do wykonania zakres rzeczowy, polegający na budowie ~200 mb bulwaru wraz z jego oświetleniem, parkingiem i ławeczkami, zlokalizowany jest na dz. 1/4 obr. 73 Podgórze, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Mając powyższe na uwadze, opiniuje się negatywnie projekt zgłoszonego zadania zgodnie z § 12 ust. 7 uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 r., który stanowi, że „W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które są planowane do realizacji na gruntach nie należących do Gminy Miejskiej Kraków.”

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Koniec ul Benedyktyńskiej nad Rzeką Wisłą. Na działce 1/4 obręb 73

Opis projektu

Projekt dotyczy przygotowania koniecznych projektów oraz budowy bulwaru o długości ok.200mb wraz z oświetleniem bulwaru, parkingiem i ławeczkami, począwszy od ul. Benedyktyńskiej do Przeprawy Promowej Tyniec - Piekary.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Budowa Bulwaru zapewniłaby bezpieczne i komfortowe dojście do Opactwa Benedyktynów, które jest „Pomnikiem Historii”  i do terenów rekreacyjnych nad Wisłą wszystkim mieszkańcom Krakowa oraz licznym turystom. Przez cały rok przybywa tu bardzo dużo Krakowian. Obserwuje się wiele zorganizowanych wycieczek z Polski i z zagranicy. Przy Opactwie Benedyktynów działa Wydawnictwo Benedyktynów, Benedyktyński Instytut Kultury organizujący, koncerty, wystawy, warsztaty. Nad Wisłą znajduje się restauracja, obiekt gastronomiczny, przystanek dla Krakowskiego Tramwaju Wodnego, oraz przeprawa Promowa Tyniec - Piekary. Jest to miejsce, gdzie Krakowianie bardzo chętnie spędzają całymi rodzinami wolny czas. Na obecnie dzikich bulwarach odbywa się wzmożony ruch samochodowy i pieszy. Niestety dojście do tych wszystkich wspomnianych wyżej punktów jest niebezpieczne i mało komfortowe. Oprócz dużego ruchu samochodów dochodzi jeszcze zła jakość parkingu, który po deszczu jest pełny głębokich kałuż przez które ciężko przechodzić. Potrzeba realizacji tego projektu jest bardzo duża.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Bulwaru Przygotowanie projektu bulwaru 100 000,00 PLN
Budowa Bulwaru Budowa bulwaru wraz z oświetleniem, parkingiem i ławeczkami 1 300 000,00 PLN
1 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie projektu 12.03,2019
Przetarg i wyłonienie wykonawcy 20,05,2019
Rozpoczęcie prac 2.07,2019
Zakończenie prac 3,10,2019
1 400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×